Projekt för lagring av solel

Textstorlek:
ASKERSUND. Fredag, en sjätte oktober, klockan 11 invigs pilotprojektet Soldrift Sjöängen. Under våren och sommaren har 374 solpaneler monteras på taket till Sjöängen och som ska generera el som lagras i ett energilager.
Tanken är sedan att elen tas ut när den behövs, antingen till byggnadens behov eller till de laddplatser för elfordon som finns.