Oklarheter om obduktion

Systrarna Diana och Doris Taikumer tycker sig ha blivit överkörda. Doris håller upp en bild på mamman som ung. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Systrarna Diana och Doris Taikumer känner sig illa behandlade av sjukvården. Deras mamma Maj-Lies, som avled i våras, obducerades utan systrarnas medgivande. Lagen föreskriver ganska luddigt om vad som är rätt eller fel.

– Vi tycker att vår mor blivit tillräckligt kränkt under sin levnad, och därför satte vi oss emot en obducering, säger Doris Taikumer.
Däremot ger lagen rätt för sjukvården att utföra en obduktion, enligt paragraf 6 i obduktionslagen: ”En klinisk obduktion får utföras om obduktionen behövs för att 1. fastställa dödsorsaken, 2. vinna viktig kunskap om sjukdom som den avlidne haft eller om verkan av behandling som den avlidne gått igenom, eller 3. undersöka förekomsten av skador eller sjukliga förändringar i den avlidnes kropp”.
Men strax därunder i paragraf 7 kan man läsa följande:
”Om det finns personer som stått den avlidne nära skall någon av dessa underrättas innan obduktionen utförs och ges skälig tid att yttra sig”.
Det är väl här som man kan säga att det har brustit. Visserligen hade en sköterska per telefon meddelat Diana Taikumer att en obduktion skulle göras, men att hon blev så paff över beskedet att hon varken sa bu eller bä.
– Jag var fortfarande chockad över våran mors död att jag inte tog in det som sades. Och jag trodde att det var läkaren som kom med sådana besked, säger hon.
Därmed är det oklart om skälig tid att yttra sig har getts.
Familjen Taikumer är av romsk härkomst och en lång händelsekedja av missförhållanden hade föregått deras mamma Maj-Lies död i april i år. Omständigheter som orsakade hennes för tidiga död, enligt systrarna.
Det hela började redan för ett 20-tal år sedan då familjen blev vräkt, trots att de själva blev trakasserade av grannar.
– Vår mamma blev intagen på psykmottagning och fick fel diagnos och fel medicin, hävdar Doris.
Förra året kunde vi rapportera om familjens flytt från Gamla Vägen till ett hus längre söderut, där systrarna nu bor kvar utan sin mor.
– Första två månaderna bodde mamma i husvagnen och när hon väl flyttade in i huset så trivdes hon aldrig riktigt.
När väl dödsfallet hade inträffat kom en läkare från Adolfsbergs vårdcentral och kunde konstatera att orsaken var hjärtat.
– Men vi sa flera gånger till honom att vi inte ville att mamma skulle obduceras, intygar Diana.
Men trots det kom efter en vecka ett brev från läkaren på Adolfsbergs vårdcentral, där det framgick att en obduktion gjorts och att dödsorsaken där verifierade det muntliga utlåtandet.
Länsposten har utan resultat försökt nå den ansvariga läkaren som bytt arbetsplats till en vårdcentral i Östergötland.