Kooperativet frodas

Sedan 2003 huserar den ekonomiska föreningen Bredsjö Kulturkooperativ i denna före detta stationsbyggnad. Gunilla Josefsson är den nuvarande ordföranden. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Sedan 2003 finns något som heter Bredsjö Kulturkooperativ. Samlingslokalen är den gamla järnvägsstationen som har rustats upp. Kooperativet vill med den dokumentära scenkonstens kraft roa, oroa, beröra, belysa vår samtid och lyfta fram människors berättelser.

Kulturkooperativet säger sig vara ett hållbart företag som jobbar med olika uttryck, kulturella fusioner och folkbildning för ökad delaktighet i samhället och världen. Stationshuset ska bli till en arena för möten och samtal mellan människor från jordens alla hörn.
Här har de bland annat skapat föreställningar, kurser och installationer. Pedagogik, teater, dans, musik, folkbildning och psykologi är bakgrunden bland kooperatörerna.
Under de senaste somrarna har Kulturkooperativet tillsammans med en annan förening bedrivit en stor bokförsäljning; Bergslagens Största Bokloppis, som man säger. Där finns det 1 100 hyllmeter böcker, café och bokinstallationer.
– Troligtvis fortsätter vi med bokloppisen även nästa år, avslöjar ordföranden i Bredsjö Kulturkooperativ, Gunilla Josefsson.
Kulturkooperativet har sin begynnelse från en pedagogisk teaterutbildning som hölls av Sveriges Arbetareteaterförbund på Bredsjögården fram till 1993, utbildningen flyttade sedan till Hällefors folkhögskola. Det kom teaterfolk från hela landet till dessa orter.
Efter utbildningens slut hade många upptäckt lugnet och den behagliga tillvaron i bygden, och stannade kvar. Ett tag var det ungefär 40 – 50 teaterpedagoger som bodde inom en radie av tio mil.
Gunilla kom från Helsingborg och en annan framträdande i kooperativet under dessa år, Alf Vikström, kom från Riddarhyttan. Bland annat dessa två var med om att starta kulturkooperativet år 2003. Båda hade också varit lärare på teaterutbildningen.
Tidigare i september kunde vi höra Alf samtala med Stina Wollter i radions P4. Det började med att journalisten David Rydell från radioprogrammet skulle skriva en artikel om dans, och där han fick reda på hur Alf utmanar normerna om manlighet. David tyckte då att det var något med Alfs livshistoria som var ”vibrerande”.
Programmet går fortfarande att lyssna på om man på internet går in på länken:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4604
David rekommenderade därför kulturarbetaren från Bredsjö för Stina Wollter. Och därigenom kom den lilla orten på kartan i etern.
Alf hade nämligen jobbat med ett projekt som kallades ”MAN kan dansa”, vilket syftade till att förändra attityden för dans hos just män.
Kooperativet jobbar med teater och musik som ett verktyg. Man kan få beställningar från organisationer, företag, föreningar och andra som vill bjuda sina medlemmar på ett teaterskådespel.
Ett projekt bland alla som bedrivits kallades ”Min berättelse”, med dokumentär scenkonst. Där var Gunilla teaterpedagog och regissör. De medverkande var nysvenskar som bodde i Baronbackarna i Örebro.
– Vi ville med det här projektet ge människor en röst, speciellt de som inte visste att de hade någon.
Gunilla menar att det är viktigt att skapa platser för samtal, där tid finns för viktiga berättelser. Byta tankar med varandra och få förståelse för varandra.
– Alla bär på ett bagage i sin ryggsäck. Men när människor får möjlighet att uttrycka sig får de även chans att packa om ryggsäcken.
Det är många som kan vara med i de olika projekten, inte bara teaterskådespelare.
– Alla är lika viktiga, om det så är scenbyggare snickare, målare, kostymfolk och så vidare.
Flera projekt har också byggt på att förändra attityden och bilden om landsbygden, som skådespelet Bergslagsdansen.
Kooperativet menar att det inte ska kännas som ett misslyckande om man väljer landsbygden istället för staden. Att bo på landet måste få bättre status.
I stationshusets väntsal i Bredsjö har man haft musikkaféer och teaterskådespel, och man hoppas kunna fortsätta med det även i framtiden.