Stora Kumlandagen 2 september

Stora Kumlan Folkets Hus står i fokus på lördag mellan kl. 14 - 17.
Textstorlek:
LJUSNARSBERG På lördag den 2 september arrangerar Stora Kumlans Folkets Husförening Stora Kumlan-dagen, mellan klockan 14.00 och 17.00. Dagen inleds med att Lars Nordmark berättar om historien bakom Stora Kumlan Folkets Hus. Han är även författare till boken Stora Kumlan – Svenskby i finnmarken.
Fotoutställning och tipspromenad blir det också, liksom våffelförsäljning. Ljusnarsbergarnas spelmän underhåller.