Ställverket snart klart

Ett nytt 400 kV-ställverk har byggts i Karlslund, som behövs för att kunna emot den ökade mängden el. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Svenska kraftnät bygger en ny stamnätsstation i Karlslund, strax utanför Örebro. I anslutning till den nya stationen utförs flera ledningsåtgärder för att ansluta den till stamnätet.

07Sedan 2015 har man projekterat marken och byggt den nya stationen, som nu nästan står helt klar. Bredvid den inhägnade stamnätscentralen har man ett 400 kV-ställverk som byggts och som behövs för att kunna emot den ökade mängden el
– Det är ett 400 kV-ställverk som byggts och som behövs för att kunna emot den ökade mängden el i området, från bland annat vindkraftsutbyggnad i Gästrikland och delar av Norrland, säger kommunikatör Joel Nylin på Svenska kraftnät.
– För att kunna ansluta den nya stationen till stamnätet behöver vi även göra åtgärder på anslutande ledningar.
Sammantaget omfattar bygget nedanstående:
1) En ny 220 kV-ledning mellan stationen i Karlslund och station Lindbacka. Ledningen sambyggs med vattenfalls befintliga 130 kV-ledning.
2) Den 400 kV-ledning som idag går mellan Morgårdshammar och Lindbacka bryts upp och ansluts i den nya stationen
3) Man bryter även upp den 220 kV-luftledning som går mellan Himmeta och Lindbacka och ansluter till stationen.
– De planerade ledningsåtgärderna kräver koncessioner från Energimarknadsinspektionen (Ei), vilket vi fick under hösten 2016. Linjemontage i Grästorp AB har upphandlats och har utfört ledningsåtgärderna på uppdrag av Svenska kraftnät.
Stationsbyggnaden och planerade ledningsåtgärden förväntas vara klara i slutet av året.
Har ni några mer förbättringar på gång?
– Ja, 220 kV-ledningen som idag går mellan Lindbacka och Tälle, utanför Östansjö, kommer att rivas och ersätts med en 400 kV-ledning.
Det förstärkta stamnätet behövs för att kunna ta emot ökad elproduktion från nya elförbindelser och utökad vindkraft i området.
– Vi förväntar oss ett beslut om koncession av Energimarknadsinspektionen innan årets slut. Efter erhållen koncession följer en del förberedande arbeten innan ledningen kan börja byggas. Förutsatt att koncessionsbeslutet kommer under 2017 beräknar vi byggstarten till senare delen av 2019 och drifttagning cirka två år senare, 2021, fortsätter Joel.
Ledningen byggs mellan station Lindbacka, väster om Örebro och station Östansjö, utanför Hallsberg. Den kommer till största delen att byggas i samma sträcka där det idag går en 220 kV-ledning. Undantaget är kortare sträckor i respektive ända, där ledningen byggs i ny mark. 220 kV-ledningen kommer att rivas.
Längden på den nya ledningen kommer bli cirka 27 kilometer och bestå av 94 stolpar på 25 meters höjd. Avståndet mellan dessa blir drygt 300 meter och det är 400 kV luftledning för växelström.
Tidsrymden mellan byggstart och drifttagning verkar vara två år även i det projektet. Annars kan tidsplanerna variera:
– Det är lite olika processer för stationsbygge och ledningsbygge. Vid stationerna köper vi marken direkt och vid ledningsbyggena kompenserar vi markägaren allteftersom, för den mark vi tar i anspråk, avslutar Joel Nylin.