Språk

Textstorlek:

Vårt dagliga skriftspråk i den digitala världen börjar mer och mer berikas av symboler som en förstärkning av texten. Nu när vi kommunicerar utan kroppsspråk är dessa bilder och symboler allt mer viktiga. Det är ganska många av oss gamlingar som fått uppmaningen av unga att avsluta meddelanden med en emoji så att de förstår vad vi menar och vill med vår text. En generationsfråga tydligen då dessa emojis är viktiga för förståelsen av budskapet, inte någon utsmyckning av texten, utan en viktig del i det man försöker säga varandra digitalt.

Emoji är ursprunglig en japansk uppfinning baserad på 80-talets amerikanska smiley-symboler som inte alla gånger har en universell betydelse vilket av och till kan skapa förvirring mellan generationer och länder. Ungdomar är som vanligt snabba att anamma nyheter och kastar sig rätt in för att pröva och testa. Det finns de bland den unga generationen som klarar av att kommunicera alldeles utmärkt med enbart dessa emojis.

En annan trend som vunnit mark på de senaste årtionden är tatueringar på den mänskliga kroppen. En kroppsprydnad som ursprungligen var utbredd och statustyngd hos olika naturfolk över hela världen. Sedvänjan togs till västvärlden av sjömän och spreds till personer dömda till fängelsestraff. Idag är det mer eller mindre obligatoriskt att skaffa sig en tatuering på myndighetsdagen som en symbol av självbestämmande eller för de något äldre, en markering av kärlek till de egna barnen eller som ett utslag av en fyrtioårskris. Många täcker hela kroppen med färgrika bilder och budskap i både ord och text.  På den mänskliga kroppen har tatueringarnas bildbetydelse ett komplement till meningar och ord som kommer ur munnen. En del av de tatuerade är fåordiga och föredrar att uttrycka sig genom tatueringarna.

Rosettstenen, som nu finns på British museum, har sitt ursprung från två århundraden före Kristus och där berättas historien om en kung på flera olika språk. Ett av dem var egyptiska hieroglyfer och tack vare den här stenen lyckades språkforskare knäcka gåtan med hieroglyfernas betydelse. Det egyptiska sättet att kommunicera var också genom bilder precis som alla grottmålningar som bevarats fram till våra dagar från olika håll i världen. Inklusive våra egna bohuslänska hällristningar.

I Sverige hade vi luffarna under 1900-talets första halva som berättade med symboler på bondgårdars grindstolpar. Där berättade luffarna för varandra om de boendes frikostighet eller avsaknad av gästfrihet. Dessa landsvägens riddare kunde då undvika en gård om omdömet som ristades in på grindstolpen var negativt.

Runor, kilskrift, romerska bokstäver alla har sitt ursprung i tidiga symbolspråk där skrift och tal var åtskilda. Allt eftersom utvecklingen av skrivmaterial och andra hjälpmedel gått framåt har tal och skrift närmat sig där olika språk är mer trogna skrift och stavning än andra.

Vi är alltså tillbaka till ett symbolspråk med emojis och tatueringar som saknar ett motsvarande talspråk. Det verkar som om vi skriftspråksmässigt är på väg att gå varvet runt. I alla fall om man skall följa den senaste utvecklingen av dessa emojis och tatueringar.