Snabbare väg till Lekeberg med ny ambulansstation

Den nya ambulansstationen känns helrätt, tycker (från vänster) Johanna Sjöholm, Peter Lindells, Tommy Peterson och Henrik Karlsson. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Utryckningstiderna med ambulans till Lekeberg kommer att kortas med flera minuter – om två-tre år. Då är nämligen nya ambulansstationen i Berglunda klar.

– Här ska den ligga, säger regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn, och pekar ut platsen i Berglunda. Området, 18000 kvadrat, ligger nära Wyrth-rondellen.
– När vi inviger kommer den att vara modernast i landet. I varje fall tills nästa byggs, säger ordföranden och ser nöjd ut.
Här ska två ambulanser, kanske tre, stationeras i den strategiska korsningen där E20 och E18 möts. De flyttas från fordonsparken som nu är stationerad på USÖ.
Dessutom ska två reservambulanser, kopplade till utbildning, placeras här. Men det kommer att byggas tio garageplatser.
– Vi rustar för framtiden. Örebro växer med nästan tvåtusen invånare om året. Dessutom växer även länets andra kommuner, befolkningsmässigt.
– Vi har ju ett uppdrag om jämlik vård för alla länsinvånare. Det innebär att alla ska kunna ha ungefär samma tillgänglighet till ambulans.
Bekymret idag är Lekeberg. Där får man vänta längst på ambulans. Thomas Carnell är länets ambulanschef:
– Mediantiden idag, i länet, är 18 minuter från larm till att ambulansen kommer fram. Jag hoppas att vi härifrån kan nå Fjugesta på 15 minuter med prio-ett-larm.
Idag är ambulansens mål att nå fram till 90 procent av alla larm inom 20 minuter. Det målet är inte uppnått, än. I Lekeberg nås i nuläget 40-41 procent inom målet.
Och så här är länets ambulanser stationerade idag: Två i Byrsta, en i Askersund, två dagtid i Lindesberg, en i Kopparberg, en i Hällefors, en i Nora, två i Karlskoga, en i Laxå, därtill de i Örebro.
De som bemannar ambulanserna från USÖ är nöjda med att nybygget blir av.
Så här säger Peter Lindells.
– Det känns mycket bra. Vi tror på det här. Vi når befolkningen smidigare och snabbare.
Thomas Carnell igen:
– Länets ambulansverksamhet är på tårna och på väg in i framtiden med digital journal, app för telefonen, ny satellitstation…Känns faktiskt jättepostiivt. Jag vill gärna nämna också att Karlskoga och Linde redan ligger i framkant, utvecklingsmässigt.
58 miljoner kostar nybygget. Marken köps av Örebro kommun.