Midsommarkällan i Bränna har sinat

Textstorlek:

FORNTOMTA. Äntligen har det kommit lite regn. Men det räcker inte för att återställa grundvattnet. I Forntomta, nära Sköllersta, har man i sekler tagit sig till Brännakällan, där kallt, friskt vatten går i dagen. Nu har källan sinat. Ingen i området har någonsin varit med om att källan varit torr förr.

Brännakällan är en en så kallad midsommarkälla. Det innebär att man traditionellt gick dit för att dricka vid midsommartid. Vattnet tillskrevs helande egenskaper, särskilt just vid midsommartid. Källtraditionen var förkristen, men togs upp i den kristna traditionen.

–  Många kallar Brännakällan för en trefaldighetskälla, men det är egentligen ett sentida påfund. Vi hade en lokal tradition att vandra för källdrickning på trefaldighetsafton, till en annan källa i närheten Stormkällan, närmare Pålsboda.

På 1980-talet förstördes dock Stormkällan vid ett kraftledningsbygge.

– Vi övergick då till att gå till Brännakällan på trefaldighetsafton. Jag har aldrig hört talas om att källan skulle sinat förr, säger Ingeborg Drakenberg, aktiv i Sköllersta hembygdsförening.

Inte heller Göte Karlsson, pensionerad målare från Pålsboda, som bodde en stor del av sitt liv nära källan har hört talas om att den skulle ha sinat.

–  Nej, men vad säger du? Är källan torr. Det har jag aldrig varit med om, och då har jag varit där många gånger. Som barn gick vi alltid dit med mor och far och hämta vatten.

Nils Ohlanders statsgeolog på SGU, statens geologiska undersökningar berättar att det faktum att källan har sinat egentligen inte är så konstigt.

–  Nej, källan får ju sitt vatten från grundvattnet. Vi har grundvattennivåer långt under det normala just nu. På vissa platser i Närke och Sörmland är vi nere på rekordlåga nivåer sedan vi började mäta. Vi har flera mätstationer runt Hallsberg, några mil ifrån källan. Där tangerar vi den lägsta grundvattennivån sedan mätningarna börjat. Den nivån mättes torråret 1976. Nivån just nu är mycket nära rekordnoteringen. Det kan skilja lokalt. Kanske är nivåerna under rekordnivån där källan finns.

Ofta ligger den här typen av källor lite nedanför en höjd, exempelvis en ås, där grundvattennivån är högre än källans nivå.

– Men källor som rinner upp i dagen kan även ligga över grundvattennivån. Geologiska förhållanden kan göra att vattnet inte hittar någon annan väg upp. Det troliga är att källan åter börjar flöda när grundvattennivåerna stiger igen, fortsätter Nils Ohlanders.

Grundvattnet kommer att stiga under hösten, men det kan dock ta tid att återställa grundvattennivåerna igen.

– När avdunstningen avtar och vegetationen slutar suga vatten om några veckor, rinner allt regn ner i grundvattnet igen, så är det alltid på hösten. Men det är riktigt låga nivåer nu. Får vi en normal nederbörd så kommer det ändå inte att räcka. Blir det lika torrt som förra hösten och vintern får vi riktigt låga nivåer så här års nästa år.

Det skulle med andra ord behövas en höst och en vinter med betydligt mer nederbörd än normalt.