Kvarnen genomgår en restaurering

Här får kvarnen vid Gällersta forngård ett riktigt ansiktslyft. Foto: Inger Persson
Textstorlek:

Den gamla kvarnen vid Gällersta Forngård var i behov av restaurering. Under sommaren inlddes arbetet och det ska vara klart innan årsskiftet.

I sommar har inte kvarnen vid Gällersta Forngård sett ut riktigt som den brukar. Den är inklädd med byggställningar. Det behövdes en rejäl ansiktslyftning för kvarnen. Det är byggnadsvårdare Martin Nilsson, Kavat Snickeri som utför arbetet.
Väderkvarnen är en så kallad holländare med drivbar hätta från början av 1800-talet och flyttad till forngården år 1927 då Johan Lindström Saxon köpte in kvarnen, plockade ner den och lät transportera till Gällersta från Körtingbergs gård. År 1928 var det invigning av kvarnen vid forngården.
Tiden har satt sina tänder i den och spånbeläggningen var slut och har nu bytts ut. Den utvändiga restaureringen började i mitten av maj, och innan årets slut, måste allt arbete vara slutfört.
Om inte så mister föreningen bidraget från landbygdsprogrammet som bekostar 80 procent av reparationen. Föreningen beviljades närmare 600 000 kronor. Kommunen har stått för inköp av spån, resten får forngårdsföreningen själva bekosta.
Martin Nilsson har rivit ner gammalt material, lagat syllar och bytt panel. Spånet som används är av gran och det har gått åt 15 000 spån som ligger i tre lager och på taket i fyra lager. Kvarnen kommer att målas med röd tjära och taket med svart.
Det är inte bara utvändigt som kvarnen ska restaureras, även invändigt ska det göras om. Nya fönster ska dit och det kommer också att bli information i kvarnen som kommer att vara tillgänglig för alla.
Man ska då kunna höra hur det lät när kvarnen var igång. Höra vingarnas brus.
I forngårdsföreningens ägor finns räkningen för transporten av väderkvarnen från Körtngsbergs gård i Viby till Gällersta år 1927. Totalt blev det sex lass á 30 kronor per lass. Rivning och uppsättning av kvarnen kostade 400 kronor.
Att låta sätta upp en väderkvarn i Gällersta var mycket udda, eftersom det aldrig funnits någon där förut. Bygden är istället känd för sina många vattenkvarnar. Det fanns nog sju eller åtta kvarnar förr från Mosjön och utmed vattenfallen i ån som rinner förbi bygden.