Hela kommunen måste leva

Tre partier står bakom Örebros budget. Från vänster kommunalråden Lennart Bondesson (KD), Kenneth Nilsson (S) och Per-Åke Sörman (C).
Textstorlek:

– Landsbygden är otroligt viktig för att hela kommunen ska leva.

Det säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson till Länsposten.

När Örebro kommun nyligen presenterade sin budget, så kallades den för en budget som lider av växtvärk.

Det här präglar Örebro just nu:

* Stark befolkningstillväxt.

* Sjunkande arbetslöshet. Är i nivå med rikssnittet.

* Bygger mest i landet.

* Sjukande kostnader för försörjningsstöd till unga och barnfamiljer.

Skatteintäkterna och statsbidragen ökar med 420 miljoner. När 150 av dessa använts för lönekompensationer och fullt pris för verksamheterna, så blir det 270 över till verksamhetsökningar.

Kenneth Nilsson (S):

–  Ansvar är att ha kontinuerlig tanke på att se till så att välfärden växer. Vi ser också nyanlända som vårt Klodike, en resurs.

Per-Åke Sörman (C):

–  Media vill ofta ha vinnare och förlorare. Men vinnare är hela Örebro kommun. Vi har budgetbalans och där barn och utbildning får 156 miljoner mer och social välfärd 102 miljoner mer. Vi planerar en halv miljard till nya vård- och omsorgsboenden. E-hemvård (elektroniskt styrd) är starkt på gång.

Lennart Bondesson (KD):

– Vi vill även ha en utveckling i kommunen som är hållbar miljömässigt. Där jobbar vi hårt. Vi vill bli Sveriges bästa miljö- och klimatkommun. Fler kommunala laddstationer. Vi arbetar också för att fler ska lägga sina kongresser och möten i Örebro. Vi bygger mest i landet och vi satsar nu på att bygga bostäder som fler har råd att efterfråga. Och ju fler företag vi får hit, desto bättre skattekraft.

På Länspostens fråga om hur landsbygden synliggörs i budgeten, svarar Kenneth Nilsson:

–  Vi lägger nu till en halv miljon till landsbygdsnämnden för att utveckla föreningslokaler på bygden, som vi anser vara viktigt. Vi har hela tiden en nära dialog med nämnden.

–  Jag menar att vi ligger i framkant, i landet, när det gäller att lyfta landsbygden. Vi vet dock att vi hela tiden kan snäppa upp oss. Och jag kan nämna att bästa skola i länet, vad gäller snittbetyg, är i nuläget en landsbygdsskola, nämligen den i Odensbacken.

Lennart Bondesson:

–  Få andra har ju en lansbygdsnämnd över huvud taget. Via den och landsbygdstänket, jobbas det nu med i alla andra förvaltningar.

Per-Åke Sörman:

– Tycker vi är smått unika. Landsbygdsperspektivet finns med i alla övergripande beslut.

Kenneth Nilsson får sista ordet.

– Vi har bra personkemi mellan oss kommunalråd. Vi är inte mer ilskna än att vi kan titta varandra i ögonen morgonen därpå.