Gubbarna som fixade en ny vandringsled

Textstorlek:

IBOHOLM/ HJORTKVARN. Med helt ideella medel har en grupp herrar från Hjortkvarn skapat en sex kilometer lång lokal vandringsled längs Hjortkvarns-ån. I lördags invigdes den sista etappen, med en rastplats vid sjön Avern.

– Det är är vi gubbar som jobbat med det här, säger Gunnar Bergkvist, en av initiativtagarna.

Med gubbar menar han herrarna i PRO i Hjortkvarn.

– Det hela började egentligen med att vi insåg att våra kvinnor som träffades i PRO hade väldigt roligt på sina träffar. Vi diskuterade och kom fram till att vi gubbar borde samlas och ha lika roligt. Det började med att vi gjorde en karta där vi märkte ut hus, byggnader och platser för att man skulle få en bild över hur Hjortkvarn såg ut 1775.

– Sedan började vi snickra en speciell typ av fågelholkar. De är lätt isärtagbara för rengöring. Modellen kommer från början från Vilhelmina, inflikar Kennerth Allansson.

Fågelholkarna säljs sedan. Under senare år har nästan alla pengar gått till vandringsleden.

Initiativet till att röja vandringsleden, eller naturstigen som herrarna kallar den, kom egentligen från Gunnar.

– Jag hart sprungit här ute i Bo sedan 1970-talet. Då var man hänvisad till vägarna ute på åkrarna. När jag blev äldre och började promenera istället insåg jag att det var väldigt kallt och dragit. Men nere vid ån är det ju lä och skönt. Att gå vid vatten är dessutom trevligt. Men där var det kopiöst igenväxt. Någon stig fanns inte heller långa sträckor. Jag tog upp det med PRO-gubbarna och de hakade på.

Kontakter togs med markägare och med hjälp av pengar från fågelholksförsäljning skaffades bland annat en röjsåg.

– Till en början hade Skogsstyrelsen synpunkter. Ådalen närmast Hjortkvarn är nämligen reservat. Men om vi lovade att alla buskar och alla träd vi röjde bort skulle få ligga kvar så var det inga problem. De ville ha mer död ved för svampar och insekter, berättar Ingvar Gustavsson.

I en första etapp röjdes en stig från en plats nära skolan i Hjortkvarn till vägbron över ån i Iboholm.

– Den etappen var klar redan 2014. Ett problem var att vi inte kunde gå på samma sida av ån hela vägen. Sågverket i Hjortkvarn, Hjortkvarn Timber, sponsrade med tryckimpregnerat virke så vi kunde bygga gångbroar. Vi har byggt åtta broar. Fyra över själva ån och fyra över stora diken längs stigen.

Markägaren Boo Egendom har varit behjälpliga och sponsrat med grus där det behövs och hjälpt till att göra några parkeringsytor längs vägen.

– Det behövs. alla vill ju inte gå hela sträckan. En del kör ut en bil i förtid, så man kan köra tillbaka, säger Kennert Allansson.

Längs den sex kilometer långa sträckan finns dessutom flera rastplaster och på vissa platser bara en enkel bänk att vila sig på.

När det blev dags att fortsätta leden från bron över Hjortkvarnsån nära Iboholm och ut mot mot sjön Avern insåg gubbarna att det kanske skulle behövas lite mer pengar.

– Det fanns förvisso både en bro och en väg. Men den fina plats där vi ville göra en rastplats behövde en rätt stor insats. Liksom den lilla väg som gick ovanpå invallningen runt åkermarken. Vi beslöt oss för att söka pengar hos organisationen Hopajola.

– En grävmaskinist från trakten ställde upp och jobbade till ett mycket lågt pris. Han höjde upp vallen fixade till den väg som redan fanns, samt fyllde ut med grus så det blev en rastplats. Även här ställde Boo Egendom upp med grus. Bron blev ett helt eget kapitel.

Det fanns nämligen en gångbro, som behövde underhåll.

– Men den hade en utmärkt stomme av järnvägsrälls från den gamla smalspåriga järnvägen som gick genom Hjortkvarn. Den byggde vi vidare på. Vi både höjde upp med nya reglar och gjorde bron bredare, fortsätter Gunnar.

Som om det inte räckte med jobb har an satt upp 120 egentillverkade fågelholkar längs leden. Det finns också handgjorda, präglade skyltar som en av medlemmarna i gruppen tillverkat. De visar vägen.

– Men här har vi ett oväntat problem. Någon har stulit flera skyltar. Känns inget vidare, Kan inte riktigt förstå vad man ska ha dem till, avslutar Gunnar Bergkvist.