Förändringar kring järnvägens stationer

Textstorlek:

Järnvägsstationen i Hällefors är inte kvar på samma plats, som den en gång var. Numera huserar här motorklubben Road Vikings.

För ännu längre tillbaka fanns här en äldre järnvägsstation. Det är den vi ser på övre bilden. En bra mycket trevligare byggnad än den senare varianten.
Att gamla järnvägsstationer rivits eller byggts om har varit ganska vanligt. I Pålsboda till exempel revs den gamla också på 1950-talet, till förmån för en nyare och mer oansenlig variant. Precis som här i Hällefors.
I Örebro hade man en vacker byggnad som Södra station, men som på 1940-talet byggdes om till nuvarande utseende.
När man granskar de bägge bilderna kan man konstatera att det var bättre förr, som man ibland brukar säga. Nu vet man ju förstås ingenting om den gamla byggnadens status, men arkitekturen var dock mycket vackrare än den röda tegelkåk som skulle följa.
Även omgivningen tilltalade mer förr, med buskar, blommor och träd. Med andra ord en välplanerad järnvägspark. Nu finns här bara en öde gräsmatta.
Men så har ju inte byggnaden längre någon funktion som järnvägsstation, och då kanske miljön kring huset kvittar. Motorklubben gör säkert inte heller några anspråk på planteringar.
På ett gammal vykort från 1902 ser man att stationshuset var rödmålat, med mycket snickarglädje runt hela byggnaden. Bland annat som ett vitt band med olika brädformationer som utgjorde en vacker utsmyckning på fastigheten.
Men av någon anledning revs den gamla stationsbyggnaden på 50-talet och ersattes alltså med en tidsenlig skapelse, en enplansfastighet i rött tegel.
För ett antal år sedan flyttades Hällefors resecentrum till annan plats på Stationsgatan, närmare Silvergruvvägen. För två år sedan förlängdes perrongen där, från 55 meter till 110 meter, alltså en fördubbling. Även nya växlar monterades.