Alla pratar om vatten

Textstorlek:

I våras gick nio svenska myndigheter ut och varnade för vattenbrist. Det var Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Jordbruks-, Livsmedels- och Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Skogsstyrelsen. Och mycket riktigt blev vattenbristen en bister verklighet för vissa kommuner i länet. Flera torra somrar och vintrar gjorde vattennivåerna extremt låga.

Att klimatförändringar och vattenbrist hör ihop har stått klart länge och experterna förutspår stora förändringar i framtiden. Detta har aktualiserat frågan om reservvatten i många kommuner.

Vi klunkar glatt i oss rent och gott vatten från kranen när vi är törstiga. Men även när vi tvättar kläder och bilar, diskar, duschar och går på toa använder vi kranvatten. Detta är unikt i världen, man behöver inte åka långt utanför Sveriges gränser för att vara tvungen att gå och köpa dricksvatten på flaska det första man gör. Men att tvätta bilen och spola toaletten med dricksvatten kommer förmodligen för våra barnbarnsbarn att låta som rena rövarhistorien.

Frågan jag ställer mig är om det inte är här vi ska börja tänka om. Jag får lite 70-talsvibbar. Kommer ni ihåg energikrisen 1973? När vi upptäckte att olja inte var en oändlig råvara blev vi enligt många tvungna att starta massor av kärnkraftverk för att ersätta den. Kärnkraft som också drivs med en ändlig råvara samt producerar farligt avfall i tusentals år som man inte visste var man skulle göra av. Krisen och efterföljande debatt tvingade fram andra lösningar, sparande, effektiviseringar samt nya energikällor. Hade dessutom inte dessa kärnkraftverk fått starta hade de nya lösningarna varit ännu effektivare idag. Behov och efterfrågan skapar nämligen snabbt nya innovationer och gör dem lönsamma. Kanske det är dags att tänka likadant med vårt vatten? Det finns redan hållbara lösningar för återanvändande av hushållsvatten. Teknik finns färdig för att installera duschar som sparar upp till 90 procent vatten, det finns massor av olika sorters toaletter som inte kräver vatten, det finns soldrivna system som avsaltar otroliga mängder saltvatten och enkla reningssystem, inte större än ett sugrör, som tar bort 99.9 procent av vattenburna parasiter och bakterier.

I hemkommunen Nora är frågan om vattenledning från Vättern blivit det stora samtalsämnet. Socialdemokraterna, som styr i minoritet, har hittills varit förespråkare för detta enorma vattenprojekt. Samtidigt har man underlåtit att ta fram några andra alternativ trots att det finns gott om tänkbara vattentäkter i närområdet. Invånarna undrar med all rätt hur det kan komma sig att vi plötsligt skulle ha ont om vatten, eftersom flera trovärdiga källor säger att vattennivåerna är goda samt att vattnet från sjön som används idag plus det reservvatten som man skrivit avtal med Lindesberg om är tillräckligt för all överskådlig framtid. Här tror jag de har tagit sig vatten över huvudet.Min gissning är att Vätternvattenprojektet rinner ut i sanden.

Titti Hansson