Centerpartiet och SD vinnare i kyrkovalet

Textstorlek:

Årets kyrkoval blev lite av en succé. Man får gå tillbaka ända till 1950 för att hitta ett högre valdeltagande, 18.22 procent enligt det preliminära valresultatet. En rejäl ökning från valet 2013, då endast 12,76 procent röstade.

Kyrkovalet stora vinnare på riks- och stifts och församlingsnivå nivå blev Centerpartiet, Socialdemokraterna, POSK och Sverigedemokraterna. SD ökade mest, även om det långt ifrån blev den fördubbling av antalet mandat som partiet gått ut och sagt att man skulle få i valet.

Socialdemokraterna blev klart största nomineringsgrupp. En ökning från 29.3 till 32.8 procent. POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan ökade från 15.2 procent till 18.3. Centerpartiet gick från 11.2 procent till 13.8. Sverigedemokraterna gick från 5,9 procent till 9,2. För övriga partier var det mindre förändringar.

Varför valdeltagandet ökade går givetvis bara att spekulera i. Men Sverigedemokraterna satsade stort på kyrkovalet, mest pengar av alla nomineringsgrupper. Det gjorde att man kanske lyckade mobilisera fler väljare.

På motsvarande sätt uppmanade exempelvis både Centerpartiet och Socialdemokraterna sina väljare att verkligen gå och rösta i kyrkovalet för att just motverka att Sverigedemokraterna skulle få ett ökat inflytande. Sammantaget gjorde nog det att fler röstade. Årets kyrkoval var kanske det första där kampanjerna i riktigt stor skala utspelade sig på sociala medier på internet, som Facebook och Twitter.

I valet till kyrkofullmäktige på församlingsnivå, skiljer det sig en hel del från stifts och- och kyrkomötesvalen . Det finns ofta få nomineringsgrupper att välja mellan. Vid en genomgång av resultaten verkar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna fått generellt färre röster i dessa val.

I skrivande stund var inte valresultatet helt färdigräknat. Ett skäl var att ovanligt många valt att förtidsrösta. I Örebro pastorat som exempel valde 2520 personer att förtidsrösta. Det är nästan fyra gånger så många som förtidsröstade i det förra kyrkovalet 2013.

Sedan kyrkan skildes från staten år 2000 så är det Svenska kyrkan själv som sköter kyrkovalet. Årets val var allts avgjort det med högst valdeltagande sedan dess. Valet kritiserade en hel del innan valet. Många vill avskaffa valsystemet i Svenska kyrkan. att det blev så högt valdeltagande kanske ändå tyder på att det inte speglar folkviljan. Näst störst nomineringsgrupp blev dock POSK, som vill avskaffa partisystemet.

Svenska kyrkan har ungefär sex miljoner medlemmar. Även om antalet medlemmar minskar gör det kyrkan till en av de större organisationerna.

Läs även:

Många besökte vallokalen i Hammar 

Välbesökt i Glanshammar