Torkan tömmer sjön

Vattenståndet extremt lågt i Sottern. Det finns inte vatten nog för att följa vattendomen. Man ser på berghällarna var nivån brukar vara. Det är ända uppe där lavarna börjar. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

SVENNEVAD. Att det börjar vara lite dåligt med vatten har inte undgått någon. Hallsbergs och Kumla kommuner har infört bevattningsförbud. Hjälmaren har betydligt lägre nivå än normalt. Än värre är det för sjön Sottern. Nivån ligger minst
70–80 centimeter lägre än normalt.

– Sjön är rejält låg. Det är ingen tvekan om det. Enligt vattendomen ska vi släppa igenom en viss mängd vatten per dygn för att gynna vissa fiskarter nedströms. Vi klarar inte att släppa igenom så mycket vatten just nu, det räcker helt enkelt inte, säger Jonas Pettersson på Brevens Bruk AB, som reglerar dammen vid Knipphammaren, där Sotterns vattenstånd regleras.

Jonas menar att situationen är ovanlig.

– Ja, vi får gå tillbaka till det extrema torråret 1976 för att hitta så låga nivåer. Det finns fler faktorer som bidragit till att sjön nu är låg. Men viktigast är att vi inte haft normala nederbördsmängder på ett och ett halvt år.

Det har helt enkelt regnat extremt lite. Det blev heller ingen snö att tala om i vintras. Ingen har kunnat förutse det. Det är lätt att glömma att vi så sent som 2015 i augusti hade extrema regnmängder istället. Det är helt enkelt en mycket ovanlig situation.

– Många undrar ju varför vi tappar vatten, trots att det är lågt, men vi måste enligt vattendomen. Men det finns inte nog med vatten för att vi ska följa den heller. Hade vi vetat att skulle komma så lite regn, ja, då hade i kunnat tappat mindre vatten. Men hade vi haft normala nivåer hade ju vattenståndet istället blivit för högt om vi gjort så.

– Sottern hänger ju ihop med sjön Lillsjön och även Tisaren uppströms. Situationen har givetvis förvärrats av att man förra året valde att sänka Tisaren rejält för att sanera marken vid det gamla impregneringsverket i Åsbro. Ett normalt år hade det inte varit något som helst problem. Men nu sammanföll det med mycket låga nederbördsmängder. Det har inte tappats något vatten från Tisaren på mycket länge, eftersom den är dricksvattentäkt. De mindre vattendragen mellan Tisaren och Sottern räcker inte som tillflöde för Sottern.

Tisaren utgör dricksvattentäkt för både Hallsberg och Kumla kommuner. Sjön har nu sjunkit så lågt att man infört bevattningsförbud i alla orter som har vatten från sjön. Hallsberg, Kumla, Östansjö, Pålsboda, Svennevad, Sköllersta, Ekeby och Åbytorp. Förbudet innebär att man inte får vattna med slang.

Nästa steg blir att tappa en mindre sjö uppströms Tisaren för att trygga dricksvattenförsörjningen i de båda kommunerna.

Jonas Pettersson på Brevens bruk menar att det kan ta lång tid innan nivåerna i Sottern är tillbaka på normala nivåer.

– Att sjön sjunker på sommaren är normalt. Det brukar vända i mitten av augusti när växterna inte suger så mycket vatten och avdunstningen minskar. Men den här gången är nivåerna så låga att det inte kommer att bli så. Får vi rejäla höstregn och en snövinter kan vi ha normala nivåer nästa sommar. Får vi inte det kan det säkert ta ett par år innan nivåerna är tillbaka på normala nivåer.

Vad får då de låga vattennivåerna för konsekvenser?

– För vår del förlorar vi pengar på kraftproduktionen. Det är snart två år sedan vi producerade kraft i Brevens Bruk. Båtfolket på sjön har också problem. Vår uthyrning av bryggplatser påverkas. Normalt är det mycket båtar på Sottern. Men den låga nivån skapar flera problem.

Det är helt enkelt svårt att få i båten. Det är inte vatten där folk normalt sjösätter sina båtar.

– Sottern är en tämligen stenig sjö. Med normalt vattenstånd fungerar det okej. Men med så här lågt vattenstånd blir det mycket svårt att navigera i sjön. Man riskerar att förstöra båten. Det har gjort att många valt andra sjöar eller helt enkelt låtit båten stanna på land denna sommar.

Även för Hjälmaren är nivån ovanligt låg. Enligt den vattendom som Hjälmaren regleras enligt ska sjön successivt sjunka under sommaren och hösten fram till 1 oktober. Då ska nivån vara 21.75 meter. Detta för att helt enkelt ge plats för höstregn och vårflod. Enligt mätningen 24 juli var nivån 21.57. Enligt vattendomen ska nivån på sommaren ligga på cirka 21.85 den 24 juli.

Det innebär att vattenståndet i Hjälmaren är 31 centimeter lägre än normalt just nu.

Bengt Dalme från Hjälmarens Vattenförbund som reglerar Hjälmaren sa tidigare i somras ungefär samma sak som Jonas Pettersson.

– Vi har följt vattendomen. Det är lätt att glömma bort att det så sent som våren 2016 var för mycket vatten. Tappar vi inte kontinuerligt blir det ju översvämning om det blir extrema regn. Det tar lång tid att tömma en sjö.

Bristen på regn har också orsakat extremt låga grundvattennivåer.

Enligt SGU är nivåerna mycket under det normala i hela Örebro län.