Silorivningen har tagit fart

Kumla-fodersilon, snart ett minne
Textstorlek:

På försommaren kunde vi berätta att arbete med att riva båda Lantmännens sedan många år tomma siloanläggningar på Aspholmen i Örebro inletts. Snart återstår inte mycket av den gamla Kumla-Fodersilon.

Båda siloanläggningarna på Aspholmen i Örebro lades ner i samband med den så kallade operation Blåljus, 2004, när Lantmännen, för att minska överkapacitet, lade ner många spannmålsanläggningar. Den stora silon, som alltså också ska rivas, användes av jordbruksverket fram till 2007. Som synes inleddes rivningen med den mindre, Kumla- Fodersilon. Rivningen kommer att förändra Örebros siluett. Den stora silon är en av stadens högsta byggnader.