Nya ”Höppebron” är på G

Gamla bron riven – ny under uppbyggnad. Men tågen går som vanligt. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

ÖREBRO Nu är arbetet igång för fullt med byggandet av den nya järnvägsbron på vägen Glomman, söder om Örebro. Vårvintern 2018 ska den vara klar.

Kärt barn har många namn. Det gäller även Glomman-bron över järnvägen.

”Kill-i-magen-bron”, ”Höppebron”, ”Lilla flygturen”, ”Berg-och-dalbanan” …

”Alla” har åkt den, och har mer eller mindre egna upplevelser av det klassiska guppet.

Längre tillbaka, när det var fri fart, var det ett nöje för många att gasa på för fullt över bron, och uppleva någon sekund av snudd på tyngdlöshet. Hade man barn i baksätet så skreks det för fullt. Roligt värre.

Även i nutid har det för en del varit en sport att gasa på över bron. På senare år har det därför bara varit tillåtet att köra i högst 30 här. Polisen har plockat åtskilliga fartsyndare här.

Inte bara örebroare kände till bron, utan även folk från bygden tog vägen över Glomman för att ”guppa” lite med bilen. Nästan ett folknöje. Innan Södra tvärleden och den nya genomfarten förbi Karlsdal och Ladugårdsängen kom till var det dessutom Glomman som gällde för att komma förbi staden på södra sidan.

Bron har funnits där sedan många decennier. Men inte nu längre. Den gamla bron är riven och en ny är under uppbyggnad.

Under tiden har en provisorisk gång- och cykelbro satts upp. Bilarna får välja Hagalundsbacken istället.

Ordförande för Tekniska nämnden i Örebro kommun, är Charlotte Edberger-Jangdin. Hon säger så här till Länsposten:

– Bron var gammal, sliten och i dåligt skick. Vi har talat om det här i tio års tid, och nu är det äntligen dags. Ett välkommet igångsättande av nybygget.

Det är egentligen Trafikverkets bro, och Trafikverket står även för kostnaden av brobygget.

– Men vi, kommunen, tar över bron när är allt klart. Kommunstyrelsen har ett avtal med Trafikverket om att de står för brokostnaden.

– Däremot står vi för kostnaden av den nya cykel- och gångbron. Tills vidare har vi fixat till en provisorisk sådan, och där har vi redan fått lovord från skolorna, för att vi har den klar nu till skolstarten.

Nya bron blir lite planare och blir färdig en bit in på nästa år.

Men varvför heter egentligen vägen Glomman?

Sällskapet Gamla Örebro har två huvudförklaringar. 1) ”Glommen” Danielsson, var han som började anläggandet av vägen. 2) På den raka vägen till Brickebacken kunde man stå och glo, ”glomma” ut över Örebro från åsen.