Har blivit ett IT-centrum

Veronie Lejonord är IT-ambassadör hos Webbstjärnan och vad passar väl inte bättre än att hon börjar utbilda sina kollegor på Stocksätterskolan i Hallsberg. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Stocksätterskolan i Hallsberg har kommit att bli som ett centrum för IT-kunskap. Flera faktorer har bidragit till det, och en heter Veronie Lejonord. I förra veckan höll hon IT-utbildning för andra lärare på skolan.

Rektorn på skolan, Catharina Lindvall-Scharmer, har också varit en stark bidragande orsak till det hela.
– Hon har fått kommunen att satsa stort på teknisk utrustning hos eleverna i skolan, vilket är en nödvändig förutsättning, säger Veronie.
Skolledningen insåg också det nödvändiga i att tillgodogöra sig av Veronies IT-kunskaper redan när hon började på skolan för 13 år sedan.
– Jag började 2004 som textillärare, men jag hade även en IT-utbildning i bagaget. Därför fick jag snart ta hand om skolans hemsida.
Och på den vägen är det. Veronie har tagit på sitt ansvar att driva IT-utvecklingen på Stocksätterskolan framåt.
För några år sedan hade Veronies arbete resulterat i att skolan vann första pris i kategorin Årets klassblogg. Det är en rikstäckande tävling som heter Webbstjärnan, som Internetstiftelsen i Sverige ligger bakom. Flera andra fina utmärkelser har sedan följt för Stocksätterskolan, i andra kategorier.
Många skolor har insett vikten av IT-kunskap hos lärarna, särskilt som det finns risk att eleverna kan mer än de som egentligen ska lära ut. Veronie Lejonord har därför blivit utsedd som Webbstjärneambassadör av Internetstiftelsen och har gett utbildning till lärare över hela Mellansverige.
En första uppgift blev då att undervisa sina egna kollegor på Stocksätterskolan. När Länsposten är på besök står ämnet klassblogg på schemat. Lärarna ska alltså i framtiden kunna göra klassens egna blogg.
– Det är nödvändigt för att nå ut med information till alla föräldrar, som kanske inte kommer till skolan så mycket, påtalar Veronie.
På kursen finns 16 deltagare, 14 lärare och två fritidspedagoger, alla verksamma på skolan. Annalena Melin är fritidspedagog och hon berömmer Veronies arbete:
– Det är verkligen en tillgång att ha henne på skolan. Det betyder väldigt mycket för både lärare och elever.
Att IT-kompetensen hos lärarna behöver styrkas blir ännu mer påtagligt av den nya strategi som Skolverket lagt fram. Från och med juli i år till 1 juli 2018 ska den digitala strategin vara genomförd.
Det rör sig främst om sex olika punkter, som bland annat avser programmering, källkritik och problemlösning.
Hos Stocksätterskolan blir det säkert inga problem.