Broreparation stänger av Breven

Bro ska bytas i Brevens bruk. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Med början i augusti ska en vägbro strax öster om Brevens bruk stängas av för reparation. Vägen kommer att vara helt avstängd ända fram till december. En avstängning som kommer att påverka ortsbefolkningen en del.

Bron går över en bäck öster om samhället, det rör sig alltså om väg 625 mot Högsjö. Avstängningen kommer att gälla hela hösten.

Eftersom det finns Brevens-bor som arbetspendlar mot Högsjö, eller åker dit för att handla och tanka, blir avstängningen problematisk. Macken i Högsjö är den Brevensborna har närmast till. Man får finna sig i en rejäl omväg för att komma österut mot Högsjö och Sörmland.

Trafikverket hänvisar till vägarna 623, 1131, 1133, 626, 569 och 561. Kartor med alternativa vägar finns på trafikverkets hemsida.

Närmsta vägen runt den avstängda bron verkar vara via Korsmon, en plats nordväst om samhället. Det finns vägvisning Korsmon från båda hållen.

Det rör sig dock om en omväg på minst flera kilometer. Trafikverket varnar också för att de mindre grusvägar man hänvisar till är smala och att det kan vara svårt att mötas.

Bybor och bolaget, Brevens Bruk AB, har fört samtal med Trafikverket om att reparera och öppna en mindre väg vid sidan av den stora att använda under reparationen.

Bron på platsen är enligt Trafikverket i ett så dåligt skick att den inte går att reparera. Man ska riva den gamla bron och gjuta en helt ny betongbro.