Brandruinen kan bli kvar ännu ett par år

Det brunna huset vid Hjortkvarns infart brann i augusti 2014. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

HJORTKVARN. I augusti är det tre år sedan ett av de redan då förfallna gamla affärshusen i Hjortkvarn eldhärjades. Brandruinen står fortfarande kvar mitt i samhället. Ingenting har hänt. Beskedet från Hallsbergs kommun är att det kan ta ett par år till innan ruinen försvinner.

De gamla förfallna affärslokalerna har varit föremål för diskussioner och klagomål under många år. Sedan affärerna stängdes har i princip lokalerna förfallit. Olika ägare har passerat utan att något hänt. Vid ett tillfälle beslutade kommunen om tvångsrivning av ett av huset, det gröna, som förr hette ”Handelsbolaget”. Ägaren överklagade till Länsstyrelsen och rivningen stoppades. Sedan har förfallet fortsatt. Många fönster är sönderslagna, taket är dåligt och fasaden i uselt skick.

I augusti 2014 eldhärjades affärslokalen mitt emot, på andra sidan gatan. Affären kallades under sin aktiva tid för C.O Jansson efterträdare. Branden var anlagd. Huset skadades svårt i branden. Trots det har det inte rivits. Ruinen står kvar och utgör en riskfylld miljö för exempelvis ortens barn. Dörrar och fönster står på vid gavel. Det är bara att gå in. Rasrisken på övervåningen torde vara överhängande.

– Vi har försökt trycka på kommunen för att de i sin tur ska trycka på ägaren till ruinen. De här gamla husen förstör ju intrycket av samhället en del. Det blev ju inte bättre när det ena eldshärjades. Än har dock inget hänt, säger Ingvar Gustafsson, ordförande för byalaget. Det här eldhärjade huset är det första man ser när man kommer norrifrån in i Hjortkvarn.

För några veckor sedan följde dock representanter från kommunen med byalaget på en vandring i Hjortkvarn för att se vilka önskemål som fanns och vad som behöver göras.

– Självklart tog vi upp husen. Särskilt brandruinen är angelägen, fortsätter Ingvar.

Resultatet blev att Hallsbergs kommun nu utfärdat ett rivningsföreläggande på det brandskadade huset.

Hans Berglund på Hallsbergs kommun säger så här:

– Ett sådant föreläggande innebär att ägaren måste riva huset. Normalt får man då två år på sig att riva. Sedan beslutar vi antingen om en sanktionsavgift, eller ser helt enkelt till att huset blir rivet. Ägaren får då betala rivningksostnaden.

Det kan med andra ord dröja så länge som två år innan huset rivs?

– Ja, så är det tyvärr. Byråkratins kvarnar måste ha sin gång.

Många är kritiska till hur ärendet med det eldhärjade huset skötts och det faktum att det fortfarande står kvar. Personen som anlade branden i den gamla affären och också i det gamla stationshus som också eldhärjades 2014 greps relativt snart och har också hunnit avtjäna fängelsestraff för bränderna. Motivet för bränderna lär just ha varit att få något att hända med de förfallna husen.

Ytterligare ett resultat av vandringen med representanter från kommunen blev att beläggningen på Vintergatan, en av Hjortkvarns större gator ska åtgärdas. Asfaltbeläggningen är i dåligt skick.