Den första av hemligheter i Löa

Luffaren Fargo visar här en av alla sina dockor för publiken. De heter "Limsten", "Kol" och "Malmen". Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

”Hyttans hemligheter” har haft premiär i Löa. Det är en teatervandring som arrangeras av Löa hembygdsförenings teatersektion. Det är en pjäs som kombinerar kunskap och lärande kring en gammal hyttanläggning.

Hyttan har inte varit igång sedan 1907, men är idag rustad och bevarad såsom den såg ut en gång på 1890-talet.
Skådespelet Hyttans hemligheter uppförs tisdag – söndag fram till och med 13 augusti, mellan klockan 11.00-15.00. Det är drop in och man kan alltså haka på olika grupper under tiden.
När Länsposten är på besök passar före detta kommunalrådet Anders Ceder på att inviga det ombyggda kolhuset, innan teatervandringen, en byggnad som länsantikvarien haft ögonen på.
Med varsam hand har Löa hembygdsförening och Löa hyttelag här ändå kunnat inrätta både biljettkontor, toaletter och loge för teaterskådespelarna. Tidigare har de fått byta om i ett annat hus, som nu blivit kafé.
Konstnärlig ledare för skådespelet Hyttans hemligheter har varit Helena Brusell, som fungerat både som manusförfattare och regissör.
Hon har tidigare år haft samma uppgifter för projektet ”Trollstigen” i närheten av Löa.
Det var så hon blev engagerad i Löabygden från första början.
– Trollstigen kommer från en idé i Hälsingland, där jag annars bor. Där har Teaterföreningen i Mellanfjärden utvecklat projektet, som några Löabor kom i kontakt med för några år sedan, säger Helena.
– Det var Margareta Gustafsson och Carl-Erik Persson, som förde hit projektet Trollstigen och som nu har utvecklats till en vandringsteater runt hyttan istället, berättar projektledare Eva Persson.
Hyttans hemligheter har beviljats bidrag med 200 000 kronor från Lindesbergs kommun och 100 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Bergslagen.
– Det är en förutsättning om man ska kunna anlita professionella skådespelare. För man kan inte begära att amatörskådespelare ska ställa upp ideellt en hel sommar, fortsätter Eva.
Det är en vandringsteater med fyra stationer. Vi får träffa ”spöket” Anna, luffaren Fargo med sina dockor och två ytterligare besök hos en smed och en flicka som arbetade vid hyttan.