Ingen katastroflåg nivå

Gustav Lagerbjelke vid Essundet. Hjälmaren har ovanlogt lågt vattenstånd. Men faktum är att det bara skiljer två decimeter mot vad som är normalt i den grunda sjön. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Hjälmarens vattenstånd är lågt. Båtägare är kritiska till hur Hjälmarens vattenstånd regleras och talar om katastroflåga nivåer. Båtar blir kvar vid bryggan eller flyttas till andra sjöar
Men hur lågt är egentligen vattenståndet? Bengt Dalme sitter med i Hjälmarens Vattenförbund, som styr över vattennivåerna:

– Det man egentligen begär av oss är att vi ska kunna trolla. Att vattenståndet är lågt beror på att det inte regnat. Det kan vi dessvärre inte påverka. När sjön regleras används något som vi kallar en rak linje. Hur den ska följs är noga reglerat i vattendomen som vi måste följa enligt lag.
Linjen går kortfattat ut på att Hjälmarens vattenstånd ska få gå upp till 21.95 meter den 20 maj. Därefter ska sjön under sommaren och hösten, successivt tappas ner till 21.75. Den nivån ska nås första oktober.
– De här nivåerna fyller flera funktioner. På våren och sommaren vill vi ha lite högre vattenstånd för båtarna. Men sedan måste höstregnen och snösmältning få plats i sjön, de är därför den ska vara lägre 1 oktober.
Regleringen var i fas i höstas, helt enligt linjen. Men så inträffade det ingen kan råda över.
– Det kom ju ingen eller mycket lite nederbörd under hela hösten. Någon vidare snösmältning blev det inte heller.
I klartext innebar det att det inte fanns något vatten att reglera i maj.
– Nivån låg då kvar på låga 21,73. Inte mycket man kan göra något åt i det läget. Nu är det dock inte tal om några katastroflåga nivåer. Det det i praktiken handlar om är att vattenståndet är max två decimeter lägre än normalt.
Bengt menar att det knappast kan vara avgörande för båttrafik.
– Då är man nog inte riktigt hemma i verkligheten. Köper man en båt som är så stor att två decimeters skillnad i vattenstånd gör den obrukbar, ja, då ska man kanske lägga den i en annan sjö som är lite djupare.
Det är alltså så att sjön reglerats precis som vattendomen kräver. Hade man inte tappat vatten och det blivit en normal höst och vinter hade det blivit översvämning.
Tappningen kan inte göras snabbt, man kan inte spara vatten. Sjön måste tömmas successivt för att inte skapa översvämning nedströms.
Kritiken mot att det under vintern tappats vatten trots att sjön varit låg bemöter Bengt så här:
– Vi är tvingade enligt vattendomen att tappa minst 3.1 kubikmeter i sekunden vid dammen i Hyndevad. Annars blir vattnet i Eskilstuna stillastående, med bakterietillväxt som följd. De vill egentligen att vi tappar över 5. Men vi har legat på minimun, 3,1.