90 procent även på landsbygden

Luckan är stängd vid Dyltabruks station sedan länge och ingen hämtar längre sin post här. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Under året kommer 672 hushåll på landsbygden i Hällefors och Nora kommuner att få sin nya bredbandsfiber ansluten. Därmed har man kunnat nå 90 procent av alla, även på landsbygden, med fiber, vilket är ovanligt. Vi var med när fibern officiellt kopplades in hos familjen Andersson i Bergsmanshyttan.

Under flera år har visionen för regeringen varit att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband via fiber. Men då har man ofta räknat med tätorterna. Även om det genomförts många fiberprojekt på landsbygden är det fortfarande många på landsbygden som saknar den snabba uppkopplingen mot internet.
– Men här i Nora och Hälleforskommuner har man nu kunnat erbjuda 90 procent, även på ren landsbyggd, fiber. Det har blivit möjligt tack vare stort engagemang från de inblandade som samarbetat. kommunerna, Telia, Skanova och Länsstyrelsen, berättar Bengt Larsson.
Bengt är numera pensionär, men har under många år drivit på bredbandsfrågorna på Länsstyrelsen i Örebro.
– Det skrevs en avsiktförklaring mellan de fyra berörda parterna 2015. Vi kom överens om att försöka nå ut till 90 procent även utanför tätorterna. Sedan dess har projektet rullat på. Det har tagit längre tid än beräknat. Men just Bergmanshyttan en bit norr om Nora är de första som kopplas in till fibernätet. Även om inkopplingen med landshövding Maria Larsson var mest symbolisk så är familjen Anderssons hus det det allra första som kopplas in.
– Jag ser det här som ett högre syfte än bara själva bredbandet. Det här gör det möjligt för folk att bo och verka på landsbygden, även i framtiden. Man knyter ihop landsbygden med världen. Med fiber kan man ha videokonferens med sitt barnbarn, varje morgon, även om barnbarnet finns på andra sidan jorden, sa landshövding Maria Larsson.
Att så många som 90 procent av befolkningen får tillgång till fiber på landsbygden är än så länge inte vanligt.
– Åtminstone inte om det ser ut som här. Det finns nog platser med högre anslutningsgrad, men då handlar det om mer tätortsnära landsbygd. I de här två kommunerna är det mer glesbygdsliknande förhållanden, menar Linda Henström Telias fiberchef.
Det är själva grävningen som är det kostsamma.
– Det som styr om man ska kunna omfattas av ett sådant här projekt är inte så mycket avståndet som antalet hushåll. Finns fler hushåll som vill ansluta sig på samma plats är det enklare att räkna hem. Tyvärr är det så krasst att de som bor allra mest avlägset ofta inte kommer på tal, men ingenting är omöjligt. Det kan bli möjligt att nå alla med fiber i framtiden.
Pengarna till den stora fiberinvesteringen i Hällefors och Nora kommer från flera håll. EU och staten har bidragit mest via landsbygdsprogrammet. En del kommer från anslutningavgifterna och så har nätägaren, Skanova, stått för en del.
Skanova äger fibernätet medan Telia ska hantera tjänsterna. Det rör sig om öppen fiber. Man kan få tillgång till vilken leverantör man vill. Det är entreprenören Fibergruppen från Norrköping som utfört mycket av arbetet, med stor hjälp av lokala entreprenörer. Tomas Andersson på gården Bergsmanshyttan har själv varit med och grävt.
– En utmaning med ett sådant här projekt är att övertyga tillräckligt många att gå med. Man måste upp i en viss anlsutningsgrad för att det ska fungera, menar Bengt Larsson.
Just nu pågår liknande projekt på många håll i länet. Linda Henström uppmanar även de som inte har omedelbar nytta av fiber att haka på de projekt som finns.
– Oavsett vem som bygger behövs en viss anslutningsgrad för att man ska kunna bygga. Det här är en investering för framtiden. Telia har kopplat upp i över 100 år. De gamla telefonnäten på landsbygden är 70-80 år. Vi bedömer att fibern ska kunna fungera betydligt längre. Detta ska koppla upp landsbygden i kanske flera hundra år.