Det börjar med en synål

Textstorlek:
Ja, moralen i det gamla talesättet att det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål, känns helt främmande med nutida synsätt. Stölden av en silverskål kunde symbolisera höjden på en brottslig bana, i en tid med knappa resurser. Tänkesättet då, att det var viktigt att sätta stopp för kriminalitet tidigt, den var riktig. I vår tid har rättsväsendet gått i en helt annan riktning. Nu skall ungdomar upp till 21 års ålder, när de begår brott särbehandlas, med hänsyn till barns och ungdomars outvecklade ansvarsförmåga.
På grund av den uppfattningen får ungdomar nu mycket milda straff, de får straffrabatt.
En tjugotvååring i dömdes för några år sedan till fjorton års fängelse för morden på en krog i Göteborg. Några år tidigare dömdes han för grovt vapenbrott, ett upprepat brott. Påföljden blev övervakning med fotboja. Det mycket milda straffet han fick som nittonåring hindrade inte honom, nej det ledde snarare fram till den kraftiga fängelsedomen. när han blivit tjugotvå.
Det här med barns och ungdomars outvecklade ansvarsförmåga är en ren myt skapad av en galen politisk ideologi. Efter ett arbetsliv tillsammans med ungdomar hävdar jag bestämt att barn och ungdomar mycket väl kan hantera frågan om lag och rätt. Att det finns barn, ungdomar och vuxna, som konsekvent aldrig erkänner något de gjort, är en annan sak. Lagstiftningen har bestämt att inga barn och ungdomar har förmåga att tala sanning. Det är också mycket märkligt att till och med 21 år, så kan ungdomar inte hållas helt ansvariga för sina gärningar, men när de fyllt 22, då har de plötsligen nått full mognadsnivå.
Upp till 15 års ålder är ungdomar ostraffbara. Nu har kriminaliteten ökat i låga åldrar. Ett antal femtonåringar har ett digert brottsregister.
I Danmark har straffbarhetsåldern sänkts från femton till fjorton år. Det har framförts krav på att ungdomsrabatten skulle tas bort. Justitieminister Anders Ygeman avvisade för några år sedan de kraven, men nu är han beredd att se över lagstiftningen. Det finns anledningar att göra det. Det har visat sig att ungdomar får uppdrag av de kriminella nätverken att utföra brott, med hänvisning till att de får så lindriga straff om de ertappas. Det är viktigt att se över åtgärder mot ungdomar som begår brott. Ygeman vill införa jourdomstolar, som skulle döma vid enklare brott. Det skulle korta tiden mellan brott och påföljden för brottet.
Det finns en vårdgaranti, som tillförsäkrar den som söker vård, skall få kontakt inom nittio dagar. Det borde införas något liknande inom rättsväsendet, särskilt när det gäller ungdomar.
Vi har fått en ny och allvarlig form av kriminalitet. Skjutningarna har ökat, det får vi ständiga rapporter om. Det går inte att skylla på arbetslöshet och utanförskap. Det är inte så svårt att leva ett drägligt liv nu, som det var på 1930-talet. Då hade vi inte den ungdomskriminalitet som vi har nu. Vi måste utan skygglappar ta itu med brottsligheten, särskilt bland unga.
Gerhard Ohlsson