Universitets-sjukvård runt om i länet

Mats G. Andersson, forskningsansvarig inom regionen, och Hans Hjelmqvist, ansvarig för läkarutbildningen.
Textstorlek:

Nu kommer universitetssjukvård, med tillhörande forskning, snart att finnas på våra tre sjukhus i länet, plus två vårdcentraler.

19 sjukhuskliniker, i Karlskoga, Linde och Örebro och vårdcentralerna i Kumla och Brickebacken, blir pionjärer med att integrera universitetssjukvård i ordinarie verksamhet.
Det innebär att forskning kommer att gå hand i hand med   den dagliga verksamheten, i betydligt större omfattning än idag.
Så här säger Mats G. Karlsson, chef för forskning och utbildning inom Region Örebro län.
– Jag ser flera fördelar. 1. Det kommer att på sikt ge bättre vård. 2. Det medför större aktivitet inom flera vårdområden i länet. 3. Det stärker Örebro som utbildningscentrum inom sjukvården. 4) På, säg tio års sikt, tror jag också det kommer att betyda en hel del för Örebros utveckling.
Startskottet för liknande vård och forskning går samtidigt i sju andra universitetsanknutna län/regioner.
Andreas Svahn, styrelseordförande i Region Örebro län:
– Här öppnar vi upp för innovationer och ny kunskap inom vården. Känns jättebra.
På Länspostens fråga om det inte blir för mycket forskning, och för lite praktisk vård, svarar Hans Hjelmqvist, programansvarig för läkarutbildningen i Örebro.
– Nej. Det är två helt skilda saker att å ena sidan lyfta det praktiska arbetet inom exempelvis den grundläggande sjuksköterskeutbildningen, å andra sidan att i steg två införa möjligheter till forskning
Ett exempel som lyfts fram av både diabetessköterskan Åsa Tagesson och distriktsläkaren Stefan Jansson (Brickebackens vårdcentral) är diabetesvården.
– Runt 2009 var vi i botten i landet vad gäller utvecklingen inom det området. Då drog vi igång ett ihärdigt utvecklingsarbete, och idag ligger vi i topp i landet.
– Det är ett sådant arbete som kan få folk att komma hit för att studera hur vi jobbar och utveckla den vården ännu mer.
– vi tror också att det blir lättare att rekrytera personal. Vi blir en attraktivare arbetsgivare.
Mats G. Karlsson igen:
– Forskning, utbildning och innovativa idéer ger oss en kunskapsbaserad vård i framkant. Och det gäller inte bara akademiska arbetsuppgifter. Det är klart att det här är positivt både för personal och vårdsökande, på sikt.
Som patient, menar den samlade expertisen, att man allt mer kommer att möta en vård som mera vilar på den senaste kunskapen och senaste forskningen, än nu.
– Vi lyfter hela vårdkedjan.