Mycket händer på Lindedagen

Textstorlek:
LINDESBERG. År 2015 och 2016 kallades denna dag i maj för Lindesjön runt, men i år har arrangörerna döpt om evenemanget till Lindedagen, kort och gott. På onsdag den 10 maj kommer fler än 130 företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former.
Lindedagen är en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg. Man vill lyfta fram orten som en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Dessutom som en attraktiv etableringskommun för företag samt som en trevlig plats att besöka.

Arrangemanget hålls på flera platser längs Lindesjön, från Lindeskolan till Sundsbron, mellan klockan 16 och 20. Dagen avslutas med musikunderhållning i Oscarsparken.