Gatuarbete i Kopparberg

Textstorlek:
KOPPARBERG. På Bergmästaregatan i Kopparberg håller man som bäst på med anläggningsarbeten. Att göra cykelbanor intill större vägar har varit vanligt den senaste tiden, men här gäller det vatten- och avloppsarbeten.
– Det är en etapp av flera som pågått under några år, då vi byter ut rören, säger Daniel Falke, på Samhällsbyggnad Bergslagen.
– Vi beräknar att denna etapp ska vara färdig i slutet av maj.
Utefter denna del av Bergmästaregatan har det tidigare växt en del träd som man varit tvungen att ta ner. Men dialoger har förts med inblandade där man kommit fram till nödvändigheten att avverka. Däremot är en större gran ändå bevarad.
– Vi kommer återplantera träd utefter denna del av gatan så småningom, avslutar Daniel Falke.