Ett farligt viltstängsel

Textstorlek:

Där gamla och nya E-18 går ihop vid Lekhyttan har man satt viltstängslet längs vägen i något som närmast liknar en mjärde. En älg mötte nyligen en fasansfull död när den fastnade i mjärden. Nu ska nya rutiner inom Trafikverket förebygga att sådana situationer uppkommer.

Det är i den remsa mellan den gamla och den nya vägen mellan Karlskoga och Örebro som det tokigt uppsatta staketet finns.

– Staketet är uppsatt precis som en mjärde, eller ryssja. Det har bildats en kil så att det blir smalare smalare, en älg, eller annat djur som kommer in mellan staketen och springer in i kilen, skrämd av trafiken, kan inte vända. Det är det som hänt här. Älgen har dukat under när den försökt komma loss, säger Nils Edwertz, eftersöksjägare.

Det är Trafikverket som ansvarar för att viltstängsel sätt upp och hur de fungerar. Där har det dock funnits brister, medger Anders Sjölund på Trafikverket i Borlänge.

– Ja. Det är dessvärre så att viltstängslen oftast beslutats och kommit till i ett sent skede av en vägbyggnation. Man har gjort färdigt ett vägprojekt och sedan, på sluttampen, beslutat att man sätter upp en viltstängsel och då anlitat en entreprenör för jobbet. Entreprenören har säkert gjort ett bra jobb, men kanske inte fått så mycket riktlinjer. Vi har inte planerat, funderat kring det här med viltstängsel.

Sedan en tid finns dock en ny policy. Alla vägar med hastighetsbegränsning från 90 och uppåt ska ha viltstängsel. Det gäller också vägar med lägre hastighetsbegränsning men som har en trafikmängd på 4000 fordon per dygn. Viltstängsel ska finnas med i planeringen från början och kommer delvis att sättas upp på ett nytt sätt.

När man bygger viltstängsel är det viktigt att man planerar för att viltet och tänker på att det måste finnas platser där viltet kan korsa.

– Ja. Att helt stänga viltets vägpassage går inte. Då letar de sig ut ändå, följer stängslet vidare ut på vägen. Problemet blir att då situationen är oberäknelig.

Det kan handla om viltbroar eller undergångar för vilt. Men när vi byggt sådant har de ofta hamnat fel, så viltet inte utnyttjar dem. Nu kommer vi planera på ett annat sätt, tänka med viltet. Det kan innebära att viltet tillåts korsa vägen där det exempelvis finns öppningar i staketet, övergångar för bilar, traktorer och liknande. Viltstängslen är ju ändå öppna där. På dessa platser kommer det att finnas varningstavlor för bilisterna och sensorer vid vägen, som talar om när en älg, ett rådjur eller en gris korsar vägen. Det är nya system som verkar fungera bra. De finns på tre platser i landet.

Några av dem mest viltolycksdrabbade vägarna i landet finns i länet.