Bidrag till fritidsaktiviteter

Textstorlek:
HÄLLEFORS. Statliga medel möjliggör för föreningar, organisationer och församlingar att söka bidrag till kostnadsfria aktiviteter på sommarlovet för barn och unga mellan 6–15 år. Hällefors kommun vill uppmana föreningarna att söka från dessa medel som kommunen fått tilldelat. Kriterier för bidraget är att föreningen ska 1) vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister. 2) Ska bedriva regelbunden verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun. 3) Vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer. 4) Bedriva verksamhet i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.