Välkomnar en ny mack

En nöjd Torbjörn Åkesson, ordförande i byalaget, gläds åt att det på planen bakom hans rygg och mittemot Viiby krog kommer att uppföras en ny automatstation. foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Det mesta pekar på att Vretstorpsbor och andra återigen kommer att få tillgång till fordonsbränsle på hemmaplan. En etablering av Q-Star i Markatorp är i så fall en av flera positiva saker som händer på orten, och där byalaget varit en drivkraft.

När den förra bensinstationen utmed gamla E-20 lades ner började byalaget för fem år sedan att diskutera hur man skulle få något nytt bensinbolag att nappa på att starta upp en automatstation.

Det blev Q-Star som visade störst intresse redan vid den första kontakten. Därefter följde olika turer i ärendet innan man så att säga ”kom till skott” att börja arbeta fram ett gångbart förslag.

– Vi fick uppgiften redan från början att en etablering skulle ta fem år att genomföra. Nu är vi där och det känns bra, säger byalagets ordförande, Torbjörn Åkesson.

Under resans gång har bland annat placeringen av en automatstation, som både ska leverera bensin och diesel, diskuterats fram och tillbaka.

Ett alternativ var på markytan där förra macken låg. Känslan var dock att det skulle bli bökigt med olika tillstånd och dessutom med lämpliga in- och utfarter som även kunde passa bilister som färdas på E 20.

Till slut fastnade både byalaget och bensinbolaget för Markatorp och planen mittemot Viiby krog.

– Jag tycker det här är det idealiska eftersom många ser macken från E 20 och det redan finns av- och påfarter i närheten. Dessutom har det tidigare legat en bensinstation där, konstaterar Åkesson.

Mackens placering blir cirka tre kilometer från tätorten Vretstorp, men upptagningsområdet är ju vidare än så.

– Jag tror också det kommer att mottas positivt från de många lantbrukare som finns runt om här. De får lättare att tanka upp sina fordon.

Avtal och annan pappersformalia med svar på olika tillstånd skall förstås signeras innan etableringen kan sättas igång.

I väntan på det kan Q-Star i nuläget inte lämna en tidsplan för det fortsatta arbetet.

På det hela taget, i ett nutidsperspektiv, ser byalagets ordförande Torbjörn Åkesson en positiv utveckling i Vretstorp.

Det byggs och hus rustas. Något som också skapar en synbar förbättring när man färdas Askersundsvägen genom samhället.

– Inflyttningen ökar och det är billiga tomtpriser. Vi har en bra livsmedelsaffär och barn- och skolomsorgen fungerar bra och dessutom har vi ett fantastiskt äldreboende i Esslatorp. Orten har också ett bra läge med närheten till E20, berömmer Åkesson.

Behovet av nybyggnation gällande lägenheter har byalaget påpekat med jämna mellanrum.

– Vi har en bra kontakt med kommunen och de lyssnar på oss vilket gör att vi blir ett bollplank i olika frågor.

Torbjörn Åkessons tes är att alla inte kan bo i stan. Många vill leva sina liv på landsbygden och i dess mindre tätorter, om de görs attraktiva.

– Jag kan absolut säga att jag andas stor framtidstro för Vretstorp. Det har vänt, och landsbygden, som i Vretstorp, kommer att växa, menar Torbjörn Åkesson.