Normala nivåer gällande tillgången av råvatten

På Norrudden ligger grundvattentäkten som betjänar Laxåborna med vatten. foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Flera kommuner i länet brottas med vattenförsörjningsproblem.
Två av de tre vattenverken i Laxå kommun hämtar råvattnet från grundvattentäkter, och i nuläget känner sig vattenleverantören trygg.

Vatten, eller snarare en uppkommen brist av vatten, har fått flera kommuner att förespråka drastiska åtgärder för att klara försörjningen till sina abonnenter

Laxå kommun har klarat sig bra så här långt men man håller förstås ett öga på utvecklingen.

Det sedan 2002 helägda kommunala bolaget Laxå Vatten AB levererar drygt 1 200 000 liter vatten per dygn.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, och som pumpas ut till kommunens hushåll som är kopplade till det kommunala vattenledningsnätet.

Kunder som alltså bor i tätorterna Laxå Röfors, Hasselfors, Finnerödja och Sannerud.

Under de senaste åren får även Mullhyttan i Lekebergs kommun sitt dricksvatten från Laxå vattenverk.

Ett av tre verk som betjänar hushållen i kommunen. Varje dygn produceras där 1100 kubikmeter dricksvatten.

Laxå vattenverks råvatten kommer från Norruddens grundvattentäkt, som för övrigt ligger i Askersunds kommun på en udde som Laxå köpte in från Domänverket.

Grundvattentäkten ligger i skogen mellan Östersjön och Östra Laxsjön, och har 25 meter djupa grundvattenbrunnar i grusåsen.

– Östersjöns vatten påverkar förstås åsen, men vi ser inga skillnader just nu gällande vattentillgången, säger Laxå Vattens vd, Kenneth Lantz.

Tidigare togs vattnet från Östra Laxsjön men det blev problem med färghalten vilket gjorde att man bytte spår till grundvattentäkt istället.

– Grundvatten är mycket bättre och tryggare när det renas i rullstensåsarna och sanden, menar Lantz.

Grusfilterbrunnarna är inte speciellt djupa, runt 25 meter.

Provborrningar har gjorts och av dem får man fram var grundvattnet ger mest och är bäst. Till den nivån sänker man ner rören.

Det andra vattenverket, med en dygnsproduktion av 120 kubikmeter ligger i Finnerödja och även den är en grundvattentäkt i en ås.

– Jag har inte heller därifrån fått någon rapport att det skulle vara bekymmer med nivåerna.

Den tredje pumpstationen är Tiveds vattenverk som då levererar vatten till de boende i Sannerud. Där tas råvattnet på 30 meters djup i sjön Unden, och produktionen per dygn ligger på runt 13 kubikmeter.

Laxå Vatten framhåller att det råvatten som används på samtliga tre ställen håller hög kvalitet och kräver ingen större behandling i vattenverken.

En total bedömning i dagsläget är att vattentillgången i Laxå kommun är bra och man ser i nuläget ingen fara för att det livsviktiga vattnet ska bli en bristvara.

– Än så länge ser det ut som att vi klarar oss väldigt bra. Men framtiden och eventuell torka går förstås inte att säga något om, konstaterar Lantz.

Inte aktuellt med några åtgärder för att spara på vatten i nuläget då?

– Så långt ser jag inte i dag att vi ska behöva gå, säger Kenneth Lantz.