Landshövdingen gläds över befolkningsökning i alla kommuner

Landshövdingen är glad över att det nu växer, i hela länet.
Textstorlek:

– När befolkningsstatistiken kom  blev jag så glad. Det faktum att alla kommuner i Örebro län växer är något av det bästa som kan hända för vårt län, menar Maria Larsson, Landshövding för Örebro län.

Redan förra veckan kunde vi berätta att alla kommuner i Örebro län för första gången sedan 1968 nu växer. Det har varit befolkningsökning tidigare, men alltid har någon kommun halkat efter. Nu ökar alla kommuner.

– Det är så glädjande. Nu skapas tillväxt, attraktionskraft och framtidshopp även långt ut på landsbygden.

Det händer till och med att service, som varit nedlagd på grund av vikande underlag nu kommer tillbaka, affären i Ställdalen som exempel, fortsätter Larsson.

– Jag har märkt av det här sedan jag kom till länet för ungefär två år sedan. Jag känner drivet när jag träffar folk ute i kommunerna. Ett exempel är Laxå, berättar Larsson.

Det är ju länsstyrelsen som har ansvar för fördelningen av nyanlända flyktingar till länets kommuner.

– Laxå har tagit emot många, men när vi hör av oss säger man ändå att man gärna tar några till. Skälet är att man i Laxå planerar och tänker framåt. Man ser på de nyanlända som en tillgång och gör allt för att de ska etablera sig, få jobb och bli kvar i bygden. Det har skapat en framtidstro och en tillväxt i kommunen som saknats under många år. Nu etableras nya företag i Laxå, tomma lokaler fylls på och hjulen börjar snurra, efter år av kräftgång, det är riktigt roligt.

Maria menar att universitetet, och de förhållandevis korta avstånden är avgörande för tillväxten i länet.

– Örebro län har korta avstånd. Det tar mindre än en timme att komma till Örebro från nästan hela länet. Det gör att det går lätt att pendla för jobb, utbildning och liknande. Vi kommer aldrig från att Örebro är en motor som drar övriga länet. När bostäder blir dyrare i Örebro, dras andra kommuner med i attraktionskraft.

Under den senaste tioårsperioden har staden Örebro varit den femte snabbast växande staden i landet.

– Det är givetvis en drivkraft för hela länet.

Maria tror att det finns några saker som är avgörande för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta.

– De som flyttar hit från andra länder och får uppehållstillstånd måste komma in i samhället, lära sig svenska och börja arbeta. Det är helt avgörande. Vi ser att det ofta fungerar utmärkt i mindre kommuner och orter, där civilsamhället är mer närvarande. Man hjälps åt i föreningar, kyrkor och liknande för att integrera nya Svenskar. Jag är ju från Gnosjö. Vi hade tidigt stor invandring, exempelvis från Bosnien. Många av de som kom på 1990-talet är nu entreprenörer, företagare, som aktivt bidar till samhällsutvecklingen där.

Bostäderna är en annan avgörande faktor.

– Det är bara några år sedan man rev bostäder på flera håll i Örebro län. Nu uppger alla kommuner att man har brist på bostäder.

Det byggs bostäder i bland annat Karlskoga, Lindesberg, Lekeberg och Kumla.

– Visst är bostadsbrist problematiskt, men samtidigt, för bara några år sedan gapade fönstren tomma på många håll. Ny lyser det i fönstren på kvällen. Livet kommer tillbaka.

Larsson tillstår dock att det finns problem att brottas med.

– Ja, när man slår i sista spiken i ett nybyggt hus exempelvis Hällefors, jag, då värderas det plötsligen långt under byggkostnaden Det gör att det är svårt att finansiera bostadsbyggandet för privata aktörer och kommuner. Bostadsministern kommer den 22 mars, jag ska ställa på honom om förslag på hur vi ska lösa sådana problem, utlovar landshövdingen.

Landshövdingen menar också att landsbygdskommiténs förslag, att 100 procent, inte 9 sm man sagt tidigare, ska ha tillgång till snabbt bredband, också är viktigt.

– Att bredbandet finns är en förutsättning för alla numera. Utan bredband är det svårt att bo. Vi måste se till att fibernäten når ännu längre ut, till alla, avslutar hon.