Inbrott innan Askersundsbranden

Textstorlek:

Huset som nyligen ödelades vid en brand straxt väster om Askersund var också föremål för inbrott i samma tidsskede.
Polisen har i nuläget ingen misstänkt och de sex vapnen som stals har inte hittats.

 

Det var för exakt två veckor sedan, vid 02-tiden torsdagen den 9 mars, som räddningstjänsten fick larmet om den kraftiga branden i ett boningshus i trakten av Vagersta.

Ingen av de boende var vid tillfället hemma och ingen person kom till fysisk skada vid branden.

Huset gick inte att rädda utan brann ner till grunden, och brandkåren inriktade sig på att säkra andra byggnader.

Observationer som gjordes av räddningstjänstens personal när de anlände pekade på att huset utsatts för inbrott innan branden startade.

Polishundar sökte under natten av terrängen runt den brinnande byggnaden men fick inte upp något spår av förövarna.

Senare har polisens tekniker gjort en brandplatsundersökning, men resultaten av den är inte klar än.

Ärendet utreds nu av handläggare på Hallsbergspolisen, och då med två inriktningar.

– Den ena är själva branden och den andra inbrottet med vapenstölden, berättar förundersökningsledaren, Karin Eldblom.

Hon och handläggaren inväntar nu teknikernas protokoll från brottsplatsundersökningen som förhoppningsvis ska ge svaret på vad som orsakat branden och var det börjat brinna.

– Inbrottet och branden har ett samband med varandra eftersom det sker inom samma tidsperiod. Men vad som är orsak och verkan vet vi inte.

Det är konstaterat att vapenskåpet bearbetats och forcerats med våld, eventuellt kapats upp, inne i huset.

– Vi har i nuläget ingen misstänkt och inte heller har de sex vapen som stals anträffats, förklarar Eldblom.

Brottsrubriceringen av branden är i nuläget, brand utan misstanke om brott.

Gällande inbrottet handlar det om grov stöld.

Där finns ett uppsåt, men om det funnits något uppsåtligt hos gärningsmännen att sätta eld på huset kan man så här långt i utredningen inte fastslå.

– Skulle det vara så, ja då är det allvarligt och en mordbrand.

– Annars kan den initiala misstanken vara allmänfarlig vårdslöshet. Alltså att gärningsmännen rimligen borde förstått att det skulle kunna börja brinna, förklarar Karin Eldblom.

Utredningen fortsätter, och om det visar sig att branden ska ha anlagts av gärningsmännen så kan brottsrubriceringen ändras.

Polisen är intresserad av iakttagelser som gjorts av fordon eller personer som rört sig i området, tidsmässigt i anslutning till branden.