Det är svårt att förstå

Textstorlek:

Vi tror, att vi vet, vad som gäller i samhället. Att vi kan regler och föreskrifter, om inte i detalj, så åtminstone i huvudsak. Så plötsligt får vi information om något, som vi inte hade en aning om. Det avslöjades häromdagen en sådan nyhet. Brottsmisstänkta, som friats i domstol, efter att ha suttit häktade, tilldöms i många fall stora skadestånd. Det här rör sig som regel om personer med en kriminell bakgrund. Att de får skadestånd följer av lagar och bestämmelser. Däremot saknas det helt regler för deras skyldigheter, att själva göra rätt för sig. De har ofta dömts skyldiga att betala skadestånd till sina brottsoffer.

Nu när de kanske får flera hundratusen i skadestånd, skulle de ju kunna betala utdömda skadestånd till sina offer. I andra fall är det så, att den som har skulder, vare sig det gäller skadestånd, obetalda skatter eller böter, så bevakar kronofogdemyndigheten att pengarna drivs in. Just i det här fallet, när de får skadeståndspengar, så blundar rättsväsendet. Att det har kommit att bli så här, kan man storligen förundra sig över. Det finns förmodligen en allmän syn med vänsterglasögon, som ligger bakom. Kriminella är det synd om, de får inte utsättas för obehag.

Det är justitiekanslern, som betalar ut skadestånden och den myndigheten gör vad den skall göra. Att göra utmätningar av personers tillgångar för att skadestånd och böter skall kunna betalas, hör till andra myndigheters ansvar. Nu har ingen myndighet detta ansvar, därför att ingen har gett dem det uppdraget. Därför är det glädjande att justitieminister Morgan Johansson omedelbart reagerade på nyheten. Han öppnade nu för att lagen skall skrivas om.

Det är utmärkt, när det blir tydliga reaktioner, från ansvariga när felaktigheter avslöjas. Det får inte bara läggas till en pågående utredning, som ofta händer. Även om jag alltså ger lovord till Morgan Johansson, så måste man också fråga sig hur det kan vara på det här viset, att det finns bestämmelser, som innebär att brottslingar skyddas i stället för de som utsätts för brott. Varför visste inte justitieministern eller tidigare justitieministrar det?

Den granskning, som Dagens Eko gjort, visade att det bara fanns två personer, som tagit av det skadestånd, som de tilldömts för att gottgöra dem, som skadats av deras verksamhet. Som det påpekades, så innebär det faktiskt att skadestånden kan gå direkt in i fortsatt kriminell verksamhet. Staten medverkar alltså till att det blir så. Det finns något som heter sunt förnuft. Det borde tillsättas en utredning , eller rättare flera, som skulle ha till uppgift att leta upp och granska att lagar och bestämmelser följer sunt förnuft. Här kunde allmänheten få möjlighet att komma med tips om orimligheter. De flesta vill väl att lagar och bestämmelser skall vara kloka och rimliga. Det finns högljudda opinionsbildare till vänster, som opponerar sig mot allt, som kan kallas hårdare tag. Det kan inte vara rimligt att denna minoritet , skall skrämma politiker från att fatta kloka beslut.

Gerhard Ohlsson