Byggboomens Örebro

Under vintern har byggnationen pågått för fullt. Bilden från kanten av Gustavsvik, på Karlsdals tidigare mark, där det byggs mycket nu. foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Förra året byggdes runt 2000 bostäder i Örebro. Lika många beräknas bli färdiga i år.
Det råder byggfeber i residensstaden.

Att säga att det är byggboom i Örebro, är då verkligen inte att ta i.

Örebro är den stad/kommun av liknande storlek i landet där det byggs mest.

Det är över huvud taget, storstäderna undantagna, den plats där det byggs mest.

Och räknar man i förhållande till folkmängden, så byggs det tveklöst mest i Örebro.

Ska man titta på orsaker få finns det flera huvudskäl.

1. Bostäder behövs. Stark inflyttning. Det råder starkt tryck på att få fram bostäder.

2. Politiken har prioriterat byggandet. Både förra och nuvarande regim.

3. Kommunen har lyckats skaffa fram byggbar mark.

4. Det finns starka privata byggherrar och fastighetsägare som vill utveckla staden. Både sedan länge etablerade, och nya.

Behrns fastigheter är ett exempel på det förstnämnda. Hjälmarberget, Byggherren och Husman är andra, nyare aktörer. De driver på med nya stora byggen, inte minst på Gustavsviksfältet.

5. ÖBO:s roll ska inte underskattas Det är en stark aktör. ÖBO har ett stort växande fastighetsbestånd.

Mycket tyder dessutom på att företag vill fortsätta etablera sig i Örebro, som är ett logistiskt centrum där Europavägar möts.

Och fler företag drar hit folk som i sin tur medför ökad press på att bygga, och det inte bara bostäder, utan även service som skolor, dagis och annat. Men när går gränsen för att det byggs för mycket? När är Örebro i kapp?

Kommunalrådet Björn Sundin (S) uttalade sig nyligen för Radio Örebro, och sa där:

– Visst kan det bli för mycket, teoretiskt. Det måste vara en balans. Men jag ser ingen risk att marknaden bygger för mycket.

– Men kanske har vi snart den där balansen mellan efterfrågan och tillgång.

Byggboomen medför givetvis också stark efterfrågan på byggfolk. Det är helt enkelt brist på arbetskraft inom flera specialistyrken.

Löner drivs upp, företag lockar över jobbare från varandra.

Å andra sidan är det ingen arbetslöshet i branschen. Och det var bara fem år sedan som projekt stod och stampade, utan att komma igång. Tiderna har onekligen förändrats.