Brandsäkerhet viktigt

Källarbränderna på Bergslagsvägen är fortfarande ouppklarade och misstänks vara anlagda. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

För att minska risken för bränder i flerbostadshus är förebyggande insatser viktiga.
Därför har Askersundsbostäder nu gått ut med information till samtliga sina hyresgäster om hur man kan minska riskerna och hur man ska gå tillväga om det ändå skulle börja brinna.

Det kommunala fastighetsbolaget Askersundsbostäder AB skickade nyligen ut brandinformation till boende i samtliga 924 lägenheter som företaget förvaltar.

– Vi skickar ut det här som en bra information om olyckan är framme och hur man kan förebygga så riskerna för brand minskar, förklarar bolagets vd, Anders Gustafsson.

En väckarklocka till att informera hyresgästerna var de två, misstänkt anlagda, bränderna på Bergslagsvägen i mitten av januari.

– Vi har ju sett att samhället har förändrats och att det anläggs många bränder, även om vi inte varit så utsatta. För oss var ju ändå källarbränderna en jättestor sak, menar Gustafsson.

Bränder i flerbostadshus kan få förödande konsekvenser och därför är vikten av att förebygga uppkomsten ytterst viktig.

Jessica Kärrlander har på nära håll sett vådorna av eldsvådor.

Hon är deltidsbrandman på ”kåren” i Askersund, säkerhetssamordnare på kommunen och i den rollen jobbar hon även 25 procent för Askersundsbostäder med just brandsäkerhetsfrågor.

Utifrån Nerikes Brandkårs flygblad om brandsäkerhet i flerbostadshus bollade hon informationsidén med vd:n Anders Gustafsson.

Resultatet blev det utskick som alla boende i fastighetsbolaget nu fått med både ett informationsblad och en cd-skiva.

– Det skadar aldrig att emellanåt bli påmind om vad man kan göra själv för att förebygga brand, men även hur man ska agera om olyckan är framme, påpekar Jessica.

Det är inte bara i jul och stearinljusens högtid som man ska vara varsam.

– På sommaren är det grillningen som kan orsaka bränder, konstaterar hon.

Som brandman har hon förstås fått upp ögonen mer än gemene man över hur snabbt ett brandförlopp kan bli om man för några sekunder tappar uppmärksamheten.

– Om olyckan är framme och man vet hur man ska agera innan brandkåren kommer har man vunnit mycket. Inte så svåra saker att tillämpa.

– Man har ett eget ansvar, så är det ju, slår hon fast.

Men det finns en oberäknelig baksida. Anlagda bränder.

– Det är ju där man måste göra det svårare genom att hålla rent från brännbart material i trapphus och andra allmänna utrymmen i fastigheten, vädjar Jessica.

Utrymmena får helt enkelt inte vara belamrade med en massa föremål, det är ju även ett hinder vid en eventuell utrymning av en fastighet som brinner.

Nu hoppas både Jessica och Anders att alla hyresgäster noga tar del av innehållet i informationsutskicket.

Rätt handlat och agerat kan den enskilde på så sätt både rädda liv och egendom.