Årsmöte i Degerforscentern

Textstorlek:
DEGERFORS. Centerkretsen har hållit årsmöte på Berget. Birgitta Pettersson, ordförande i Kulturcentrum Berget, hälsades välkommen till mötet. Bland annat berättade hon om hur föreningen fungerar och alla aktiviteter som pågår och som är i planeringsstadiet. Det ska finnas något för alla åldrar på Berget.
Under året har centerkretsen diskuterat frågor gällande skolskjutsar, äldreboenden, stöd till Degerfors IF, loger på Stora Valla, ny översiktsplan och regionsammanslagning.
Till ordförande i centerkretsen valdes Birgitta Höijer. Övriga ledamöter är Ann Alvenfors, Christina Larsson, Barbro Vindahl, Anders Persson, Kalle Lichtermann och Tommy Karlsson.