Naturguide ska locka fler ut i markerna

Sara Iinatti arbetar med utgångspunkt av kommunkartan fram platserna som ska beskrivas i den nya naturguiden. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Det finns stora naturvärden att ta del av, utspridda över hela kommunen.
För att inspirera fler att göra utflykter till skogar, ängar, sjöar, berg och djupa dalar sammanställs nu en naturguide för allmänheten.

Sara Iinatti jobbar som miljösamordnare i de tre kommunerna Laxå, Lekeberg och Askersund.

– Jag jobbar mycket med naturvårdsprojekt, berättar Sara som i grunden är utbildad ekolog.

Nu har hon fått en arbetsuppgift som passar speciellt bra in i hennes naturvårdstankar.

I början av förra året, 2016, fick miljöförvaltningen efter eget förslag uppdraget att sammanställa en naturguide för Laxå kommun.

För genomförandet av projektet svarar kommunen för halva kostnaden och resten är pengar till lokala naturvårdsprojekt som länsstyrelsen delar ut.

I sin samordningsuppgift har Sara sneglat lite på hur andra kommuner runt om i landet har utformat sina guideskrifter.

I enkelhet skulle man kunna beskriva skriften som en aptitretare med text, bilder, fakta, kartor och historik över platser i naturen som för många inte är så kända.

– Ju mer folk är ute i naturen så får man en känsla därifrån. Desto större vilja finns då att skydda och bevara, menar hon.

Laxå kommun har också en mångfald av skiftande naturinslag att visa upp. En del av platserna är kända och marknadsförs som givna besöksmål.

Men så finns det de mindre, smultronställen, som många saknar vetskap om.

Artrika och vårdade, eller vildvuxna områden, som ger både minnesvärda synintryck eller kanske en stunds tystnad där bara naturens ljud spelas upp i öronen.

– Att ge ut en guide för att besökare ska kunna hitta fler intressanta platser än nationalparken skapar positiva bieffekter som gynnar hela kommunen.

Sara upplever att det talas mycket om att Laxå har en vacker natur, men att det blir lite diffust när man inte tydligt presenterar vilka områden man menar.

– Det gör vi nu när vi sammanställer naturguiden.

Den ska göras mer konkret och visa på besöksvärda platser som man kan upptäcka.

– Se och höra, kanske till och med lyssna till tystnaden, det finns sådana områden, påpekar hon.

Nu pågår arbetet med att ta ut ett 50-tal specifika platser som ska beskrivas i skriften.

Tanken är att den ska omfatta alla naturvariationer som finns inom kommungränsen. Och då från alla delar av kommunen.

Ett exempel är den orörda marken vid Rankemossen väster om sjön Toften.

Ett annat är Stora Näset vid norra sjön Unden där det finns betes- och slåttermarker med en rik artflora.

Tutters kulle söder om Ösjönäs är ett litet berg med vacker utsikt över Vättern där även ugglorna hörs hoa.

Kråksjöåsen vid sjön Kråksjön, utmed vägen mellan Röfors och Undenebotten, är inte bara en plats där Munkastigen följer Bergslagsleden en bit:

– Åsen är också speciell med sin getaryggsform. Platsen ligger över den högsta kustlinjen vilket gör att den aldrig har översvämmats av havet. Det gör platsen ovanlig geologisk, förklarar Sara.

Fyra bra exempel på olika naturtyper som kommer att finnas med i guiden, och dess användningsområde kan förstås också variera:

– Tanken är att man ska bläddra, läsa och bli intresserad av att göra besök på platserna.

Guiden beskriver även arter och annat sevärt för varje område, och så är den förstås rikt illustrerad med vackra bilder.

En allmän bakgrundsinformtion, landskapets geologi och en del kulturhistoriska berättelser är andra inslag.

Med skriften följer en lös översiktskarta över hela kommunen, och för varje område finns i boken en mindre kartbild.

– Det ska också bli tydligt var man kan parkera vid besöket. Dessutom kommer det på stor kartans baksida att finnas upplysningar om de vandringsleder som finns i kommunen.

En tillgänglighetsbeskrivning prioriteras eftersom alla platser inte är helt enkla att ta sig fram till beroende på hur det är med orken och eventuella handikapp.

Naturguiden ska ligga klar vid kommande årsskifte, och är tänkt att vara ute till försäljning i början av 2018.

– Naturguiden ska visa en balans mellan känsla och fakta som ska inspirera fler till utflykter i naturen, säger Sara Iinatti, en hoppfull samordnare.