Donald Trump är djupt okunnig

Textstorlek:

Jag hade inte tänkt skriva om Donald Trump, men det senaste, att han inte respekterar att domstolar skall vara fria och oberoende, det är vedervärdigt. När en domare förklarade att Trumps order om stopp för all invandring från sju länder stred mot konstututionen, hånade Trump honom och kallade honom för en så kallad domare.

Han tänkte inte acceptera beslutet, som senare bekräftats av en federal domstol. Den sittande justitieministern, som förklarade att Trumps invandringsstopp var olagligt fick sparken. Hon beskylldes för att ha förrått USA. Det är viktigt att man sätter sig in i vad detta betyder. Tänk tanken att Sveriges justitieminister, Morgan Johansson, skulle kalla en domare för en så kallad domare och fördöma hans beslut som löjliga. Då skulle hans saga vara all. Domstolar i en demokrati har ensamma domsrätt. Politiker och andra kan inte och får inte gå in och klandra deras beslut.

Donald Trump är djupt okunnig, även på områden, som man tycker han skulle kunna behärska. Han går till storms mot det faktum att USA importerar industrivaror, säger att USA berikat utländsk industri på den amerikanska industrin bekostnad. Sanningen är ju att handel mellan länder ökar välfärden. Om alla gränser stängs leder det till fattigdom. Trump vill också återuppta brytningen i gamla nedlagda kolgruvor. Det är ju inte bara att bestämma det. När kolbrytningen upphörde så var det för att den inte var lönsam. När Trump nu skall sätta fart på kolbrytningen, så skall han samtidigt öka oljeförbrukningen genom att dra nya oljeledningar norrifrån. Dessutom är det så att även i USA går de alternativa energiformerna fram. Frågan är om det blir så många öppningar av gamla kolgruvor. Hur många industriföretagare tror på idén och vågar satsa?

I sitt installationstal sade Trump att han aldrig någonsin kommer att göra amerikanerna besvikna. Tror han själv på vad han säger eller är han bara korkad. I sitt tal sade han att den 20 januari kommer att bli ihågkommen som dem dag då folket åter blev landets härskare. Det är samma retorik som i Stalins Sovjet. Där var det enligt läran folket som bestämde. Strejkrätt förekom inte eftersom folket inte kunde strejka mot sig själv, eftersom folket ägde allt. Den rappakaljan framfördes även av de svenska kommunisterna, när de ställdes inför frågan om bristen på strejkrätt i Sovjet.

Trump får svårt att till och med få sitt eget parti att ställa upp på hans nycker och utbrott. Det är rätt många som spekulerar i att Trump inte kommer att vara kvar i fyra år. Det är nog en from förhoppning, men önskvärt är det. Ett stort problem är att Trump är så obalanserad. Han kan inte diskutera och lyssna på andras åsikter. Han vill bara tillåta egna trogna journalister att ställa frågor när, han har presskonferenser. Han skulle tala med Australiens premiärminister i telefon i en timme, men efter 25 minuter när han fått mothugg i sin argumentation slängde han på luren. Han tål inte motsägelser. Att en sådan man fått förtroende av en stor del av det amerikanska folket är tragiskt. Det handlar om USA:s president som betecknas som världens mäktigaste man.