Gymnasium för motorsport i Örebro

Örebros eget fixstjärna inom motorsport, Marcus Ericsson.
Textstorlek:

– Vi föreslår ett framtida motorsportgymnasium i Örebro.
Det säger Björn Andersson på Västra Bilsportförbundet.

Nu går Bilsportförbundets västra sektion (112 klubbar) på offensiven och vill lyfta fram Örebro och länet i motorsportsammanhang.

Bland annat föreslår man att klubbarna nu slår sig samman och och tillsammans utvecklar motorsporten i länet.

I kölvattnen av det samarbetet föreslår man en tjänst som motorsportsamordnare, och rent av ett motorsportens hus på sikt.

– Även ett motorsportgymnasium skulle kunna ingå i en bred och långsiktig motorsatsning, säger Björn Andersson, styrelsemedlem, till Länsposten.

Att vårt län, är ett motorsportlän, därom råder ingen tvekan. Kanske rent av landets främsta med namn som Ronnie Peterson, Sven ”Bergvägg”, Marcus Ericsson, Stig Blomqvist, Thed Björk och andra, både tidigare och nuvarande namn.

Eller som Björn Andersson säger:

– Det skruvas överallt i bygderna. I Ervallatrakten, i Östernärke, Söderut, i Västernärke…Vi är ett starkt motorlän.

Förslaget med motorsportgymnasium är, som Björn Andersson säger, inte skrivet i sten, och inte något som ska stå klart runt hörnet.

– Jag menar att vi kan börja föra en dialog mellan kommunen och klubbarna. På sikt måste vi nog samarbeta mer i de här frågorna.

Västra Bilsportförbundet ser sina förslag som ett sätt att strö lite bränsle på debatten i den här viktiga frågan.

– Steg två är väl lite av en dröm men säg att det inrättas ett motorsportgymnasium, i Tullängen eller någon annanstans, det vore ju guld. Och var ska ett sådant gymnasium ligga, om inte i Örebro?

Ordförande Kenneth Ax understryker, i en skrivelse, att Bilsportförbundet självklart är med och hjälper till med de bitar de är bra på.

– Vi välkomnar särskilt de satsningar som riktar sig mot de unga, och framförallt vill vi ser fler tjejer och nyanlända motorungdomar inom motorsporten.

Han tror att ett utbyggt motorsportcentrum skulle kunna innebära fler publika arrangemang i Örebrotrakten.

Så här säger kommunalrådet Per-Åke Sörman (C), till Länsposten, som svar på Bilsportförbundets önskelista:

– Jag menar att samarbete är A och O för att lyckas, och vi tar med oss dessa frågor in i kommunledningen för att ta små steg av tillförsikt åt rätt håll.

– En del saker på önskelistan är ju enklare att uppfylla än andra. Jag vet att Tullängsgymnasiet kan bli en pilotgymnasieskola för ett eventuellt framtida motorutbildningsnav.

– Sedan kan man ju diskutera om ett nytt hus ska byggas eller om man hittar en befintlig yta att samlas på.

Sörman menar att det är en annan fråga, att enas kring, vad man lägger i ordet ”motorsportcentrum”.

– Att länet är ett motorsportlän råder inget tvivel om. Och bra att Västra Bilsportförbundet är på banan med lite nytänk. Det är så man utvecklas.

Fotnot: Detta är förslagen som Västra Bilsportförundet lyfter fram:

1. Samordning av klubbarnas aktiviteter.

2. Motorsportcentrum byggs i Örebro.

3. Motorsportsamordnare.

4. Motorsportens Hus.

5. Motorsportgymnasium, med banor i direkt anslutning till skolan.