Vargjakten tillstyrkt

​Det blev licensjakt på varg i Örebro län 2017. Foto: Thinkstock
Textstorlek:

​Det blev licensjakt på varg i Örebro län 2017, eller, för att var korrekt i ett revir som gränsar mellan Örebro län och Värmland, Lokareviret. Där ska sex vargar, hela reviret skjutas bort i jakten som inleddes i måndags.

Annons:

Som vanligt blev det ett flertal turer i olika rättsliga instanser inför vargjakten. Men i fredags slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att licensjakten på varg ska genomföras.

Det var fyra olika länsstyrelser som beviljade licensjakt i höstas, länsstyrelserna i Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborgs län, Sex vargar i vart och ett av länen, undantaget Örebro, där Lokareviret alltså delas med Värmland. Jaktbeslutet överklagades av flera organisationer, bland annat Naturskyddsföreningen, precis som tidigare år.

Överklagandet avslogs av förvaltningsrätten i Luleå som handlade alla ärenden om vargjakt denna gång. Detta besluts överklagades återigen, denna gång till Kammarrätten i Sundsvall. Denna gång var det föreningen Nordulv som skrev överklagandet.

Nordulv fortsatte överklaga, nu till Högsta förvaltningsdomstolen, som alltså nu satt ner foten och tillstyrkt jakten, som ytterst är beslutad av en majoritet i riksdagen.

Beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen väntas bli vägledande för kommande beslut om vargjakt.

Torbjörn Nilsson, ordförande för Svenska rovdjursföreningen, är inte helt oväntat missnöjd med beslutet.

– Jag tycker att det är ett olyckligt och förvånande beslut, säger han till TT.

Jägarorganisationerna och LRF är däremot, är glada över att jakten blir av denna gång.

Till de som är mest positiva hör troligen fårbönder i vargområdena. Gudrun Haglund-Eriksson från Närkesberg, rovdjursansvarig på Svenska Fåravelsförbundet säger så här:

– Vi ser det som en delseger och vill med detta tacka alla som aktivt jobbar i rovdjursfrågorna runt om i landet, efter långt och uthålligt arbete ser vi resultat. Äntligen ett steg till i rätt riktning!

Enligt jaktförordningen får licensjakt ske om det inte finns någon annan lämplig lösning och om jakten inte försvårar en gynnsam bevarandestatus. Man måste dessutom ta hänsyn till stammens storlek.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att dessa förutsättningar uppfylldes i Värmland 2016 och i de andra länen där man beviljat jakt i år.

Henrik Östensson/TT

Annons: