Stort behov av fler brandmän

Grupp 1 gör materialvård och förkovrar sig i materialkännedom. Fr vä brandmännen Magnus Jonsson, Karolina Sundberg, Anton Tannerstad, Annelie Hagel samt insatsledaren Stefan Fransson. foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Räddningstjänsten i Askersund har ett tufft läge med att fylla upp vakanser. Kritiska lägen i bemanningen fylls upp av personal som tar extraberedskap. Nu anordnas en rekryteringskväll med hopp om att kunna anställa fler brandmän.

Deltidsbrandkåren i Askersund, eller som det idag benämns, RIB, räddningstjänst i beredskap, är medlem i förbundet Nerikes brandkår med en viss budget till förfogande och där kommunen betalar en viss andel.

Styrkan i Askersund ska bestå av tre beredskapsgrupper med en räddningsledare och fyra brandmän i varje grupp.

En numerär som man inte håller i dag.

– Det är bitvis svårt att nå upp till den styrka vi ska ha eftersom det uppstår vakanser emellanåt, förklarar kårchefen Ola Magnusson.

Rekryteringen av ny personal är inte helt enkel eftersom det finns vissa kriterier för att man ska kunna inneha uppgiften.

– Kravet är att man ska ha beredskap var tredje vecka och att man ska kunna infinna sig på brandstationen inom fem minuter, påpekar Magnusson.

Krasst innebär det att man både ska jobba och bo i, eller straxt intill, centralorten.

Dessutom krävs förstås en ordinarie arbetsgivare som inser samhällsnyttan med att släppa iväg sin personal från arbetsplatsen när larmet går.

Enligt Ola Magnusson har kåren i Askersund under de senaste ett och halvt åren haft sex avgångar. En del av dessa har handlat om att deltidsbrandmän fått ordinarie jobb på annan ort.

– Vakanserna är svåra att fylla upp och det finns en viss tröghet
i utbildningen. Dessutom tappar vi kompetens när utbildad personal slutar.

Ola Magnusson vill inte säga att det är ett krisläge, men ändå allvarligt.

– Hittills har vi inte varit kort om folk på någon utryckning. Vi backas även upp av resurser från Byrsta när det behövs. Men när det är som sämst är det förstås påfrestningar för min personal.

Att verksamheten ändå kan bedrivas inom ramen bygger i dagsläget på att befintlig personal tar mer beredskap än den egna veckan.

– Det är förstås inte en hållbar situation i längden. Man tröttar helt enkelt ut dem.

Rekryteringsförsök pågår hela tiden på olika plan.

Bland annat har kommunen uppvaktats för att inventera lämpliga kommunanställda för uppdraget hos räddningstjänsten.

Nu inom kort görs ett nytt försök att få intresserade att söka jobb som deltidsbrandman.

Torsdagen den 2 februari klockan 18 kan alla, män som kvinnor, med intresse att få veta mer om brandmannayrket ta sig till brandstationen för olika former av information och visning av lokaler samt utrustning.

Klart är att det är mycket för den enskilde som ska falla på plats.

Det ska fungera med familjen, man ska klara de fysiska proven och så var det just detta med att kunna inställa sig inom fem minuter.

– Det här är ett bra knäck. Men samtidigt är ju det grundläggande att man är intresserad av jobbet som brandman.

– Vi vill ha intresserade personer, och ett måste är förstås att man kan ställa upp på de krav vi har. Men även om vi hittar folk så tar det lång tid att fylla upp de kompetenser som vi tappat, påpekar Ola Magnusson.