L-nej till omsorgsbygge

Fylsta vårdcentral.​ Foto: Rolj Johnsson
Textstorlek:

Liberalerna avslår förslaget till att bygga nya vård- och omsorgslokaler i Kumla och Hallsberg, i anslutning till vårdcentralen i Fyllsta,
– Skattepengarna ska gå till vård, inte till omsorgslokaler i kommunerna, säger Anna Ågerfalk.

Det kommer sannolikt att bli förnyelse av vård- och omsorgslokaler i Kumla. Det kommer också att bli ny- och ombyggnationer av vård- och omsorgslokaler i Hallsberg.

Region Örebro län, Länsgården, regionens fastighetsförvaltare, och Hallsbergs kommun har ingått en avsiktsförsklaring. Där avser man att bygga om den äldre byggnaden vid Kullängen, som redan i dag ligger i anslutning till Hallsberegs vårdcentral. Man planerar också ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre också det i anslutning till vårdcentralen i Hallsberg. Det rör sig om 120-130 lägenheter.

I Kumla ska under liknande förhållanden Kungsgården byggas om, eller ersättas. Mottagningarna vid Kungsängen och Fylsta ska slås samman till en gemensam enhet i Kungsvägens lokaler. Byggstart 2017.

– Det finns en bred majoritet inom regionen, säger regionordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Men Liberalerna är inte med på tåget. Så här säger oppositionsrådet i regionen, Anna Ågerfalk:

– Vi menar att regionens roll här är oklar. Det finns risk att vi blandar ihop påsar. Vi menar att vi ska värna skattebetalarnas kronor, som ska gå till vård. Regionens huvuduppgift är inte att bygga äldreboenden, det faller på kommunerna. Våra pengar ska gå till sjukvård.

– Det är svårt och dyrt för små kommuner att bygga. Och när man inte kan, så vänder man sig till Länsgården för att få ekonomi på det hela. Det tycker vi är fel. Att ta 20 miljoner från Länsgården, ja det riskerar att vården inte får dessa pengar. Det är därför vi säger nej.

Men Centerpartiets Torbjörn Ahlin har en annan uppfattning.

– Vi ser pragmatiskt på det. Vi ser det som en konstruktiv lösning. Det här kan till exempel utveckla Kumla vårdcentral, och vi bedömer inte riskerna lika stora.

Kristdemokraterna och Moderaterna håller med, med tillägget att kommunerna och regionen behöver jobba mer ihop.

Anna Ågerfalk igen:

– Majoriteten har utgått från Ängens vårdcentral och vill göra något Ängenliknande i Hallsberg och Kumla. Vi tror inte det fungerar, och yrkar avslag på förslaget.

Länsgårdens styrelseordförande Björn Eriksson (S) menar att bygget i Hallsberg ökar kvaliteten på vård och omsorg. I Kumla kommer moderniseringen att utveckla verksamheterna.

Innan ädelreformen var det valigt att vårdcentraler och äldreboenden sambyggdes.