“Kompensera för vattenkraften”

Textstorlek:

I skrivande stund toppas nyheterna om stängningen av BB och kvinnoavdelningarna på sjukhuset i Sollefteå. Beslutet togs med minsta möjliga marginal i hälso- och sjukvårdsnämnden genom att SD la ner sin röst. Retoriken i debatten har hög igenkännlighet. Den som har följt turerna runt skolnedläggningar i små kommuner känner lätt igen sig, både från de som är för och de som är emot.

I detta fall är det lätt att stödja de som protesterar. Föräldrar får i fortsättningen åka minst tio mil för att föda barn. Problemen med detta är begripligt. Bäbisar bryr sig sällan om avstånd när de bestämmer sig för att de ska ut. Vi vet alla att man ofta får rådet att ”ta det lugnt” och stanna hemma ett tag till innan man åker iväg. När man väl kommer fram kan man bli hemskickad igen med konstaterandet att det kommer att ta lång tid än. Tio mil tar kanske en och en halv timme att åka, beroende på väder, årstid och trafiksituation. Nu ska man börja med föda-barn-studiecirklar i Sollefteå. Det känns helt klart som en återgång till artonhundratalet. Vem tar ansvaret för ett barn som föds i en bil och inte överlever?

Den socialdemokratiska ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, Ewa Back, nekade också en läkare från Sollefteås sjukhus att komma till nämnden och bli hörd när det var dags för beslut, vilket andra partier begärt. Normalt skulle Marju Dahmoun, länsverksamhetschef för kvinnosjukvården, föredra ärendet för politikerna. Men hon hade semester och i stället kom en tillförordnad chef, Per Kempe från Sundsvalls sjukhus. Alltså – man ville inte ha någon från Sollefteå som yttrade sig i ärendet utan en person från sjukhuset som ska ta över patienterna från Sollefteå. Ewa Back säger att man minsann inte kan ha kreti och pleti på mötena som kommer med åsikter. Istället väljer de en person som inte är insatt i sjukvården på Sollefteås sjukhus. Läkaren från Sollefteå väljer man bort. Hon säger samtidigt att det ”står alla fritt att skicka ett litet mejl om man vill ha sina synpunkter framförda”. Häpnadsväckande.

Sittande regering har i budgeten tagit beslut om att tillföra sjukvården i Sverige tio extra miljarder. 76 miljoner av dessa tillfaller landstinget där Sollefteå ingår. Detta täcker besparingarna man gör på nedläggningen ungefär fem gånger om. Ändå räcker det inte, eftersom landstinget går ännu mera back än så.

Landsbygdskommittén har just kommit med sitt slutbetänkande. Där fastslås att storstadskommunerna måste betala mer för att landsbygden ska kunna leva. Ett förslag som däremot inte finns med är skattekompensation till glesbygdskommunerna för till exempel vattenkraften. Verkligen synd, det skulle kunna förändra förutsättningarna i många kommuner i Norrland som under många år dränerats på sina naturresurser utan att få något tillbaks.

Det är också oroande och märkligt att det är socialdemokrater som fortsätter lägga ner offentlig sjukvård och service i Sverige. De öppnar hela tiden för alternativa former och privat driven sjukvård som de sedan skäller över och är emot. Men grundproblemet har de själva skapat – det faktum att sjukvård och service i offentlig form inte räcker till i hela Sverige.

+ Dagsljuset som sakta återvänder
– Donald Trump som fortsätter vara en buffel

Titti Hansson