Saknaden av lågtryck ger högtryck

Åter en borrning är klar och borriggen står packad för transport till nästa uppdrag. David Elf inspekterar andreborraren Marcus Svärds svetsning av överröret. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:
Annons:

ASKERSUND/LEKEBERG Borrören hinner knappt kallna från den ena borrningen till den andra. Många fastighetsägare med grävda brunnar tvingas till djupborrning för att känna sig säkra över tillgången av det livsviktiga vattnet.

När Belinda Thörnkvist, boende i Broängen utanför Zinkgruvan, kände att hushållsvattnet började lukta illa och att trycket minskade i kranen förstod hon att något var fel.

– Jag gick ner och kollade i min grävda brunn och upptäckte att det i princip inte fanns något vatten kvar, berättar hon.

Det här var i slutet av september och efter en kort tids tänkande fattade hon sitt beslut:

– Jag förstod att jag i framtiden skulle komma att behöva borra så jag bestämde mig för att det var lika bra att göra det direkt.

– Man tar vatten för givet, men när man väl märker att det tagit slut förstår man hur viktigt vattnet är.

Belinda anlitade Askersunds Brunnsborrning som nu har borrat ner till 106 meter. Där avslutades borrningen och nu ska vattnet tryckas fram.
Borrbolagets arbete är slutfört, och Belinda kommer själv att ombesörja grävningen fram till huset och installationen av den nya vattenpumpen. Och för borrföretagets David Elf och hans medarbetare återstår att packa ihop och snabbt bege sig till nästa borrning.
Det fattas inte uppdrag i dessa vattensinande tider. Bolaget prioriterar fast boende och djurhållare. Sommarstugefolket får stå på väntelista eller plockas in när borraggregatet är i närheten.

– Jag körde nyligen 14 vattenbrunnar på tre veckor. De flesta av borrningarna var på grund av det låga grundvattnet, berättar David.
Han berättar att grävda brunnar som gett bra med vatten under 30 år nu sinat och det krävs djupborrning.
Fredrik Enholm, vd på Lekebergs Brunnsborrning AB, märker också av fastighetsägares problem med brunnar som sinar och står tomma på vatten.
– Nu är det onormalt lågt och bland det lägsta som vi varit med om sedan vi startade firman vid årsskiftet 2003-04.

Många förtvivlade fastighetsägare som står utan vatten ringer borrföretaget, och känner förstås att det är bråttom att få borrningen gjord.

– Just nu har vi ungefär en månads kö, konstaterar Fredrik.

Deras borraggregat går i princip hela tiden för att hinna med att tillgodose kundernas efterfrågan.
Företaget borrar 60-80 vattenbrunnar per år, och den stora delen av dessa är på befintliga fastigheter. En mindre del gäller borrningar vid nybyggnation.
Upplevelsen är att kunderna blivit mer medvetna och ser över sina grävda brunnar, som kanske också blivit i dåligt skick. En annan viktig orsak är förstås rapporterna om en allt lägre grundvattennivå.

– Många fäster också stor betydelse vid att bibehålla eller öka vattenkvaliteten, understryker Fredrik.

För Lekebergsföretagets räkning handlar det även om borrningar för bergvärme när fastighetsägarna även ser över sina energibehov. Men om vi stannar kvar vid vattnet så är det många som oroas över att nästa sommar ska bli lika torr, och av den anledningen måste försäkra sig om vattentillgången. Den naturliga påfyllningen av vatten i de grävda brunnarna går sakta och nu finns även ett annat hot när vintern sätter åt.

– Risken är att det fryser på så det blir tjäle i marken. Eftersom brunnarna till en del lever på ytvattnet är det nödvändigt att den delen kan tränga ner i marken, annars rinner det bort, påpekar Fredrik.

Att fylla på vatten i en tom brunn kan också ge oönskad effekt, och istället sjunker vattnet ut ur brunnen.

– Bättre då att fylla en tank på gården att ta ur.

En normal djupborrning görs till 60-80 meters djup, men kan också bli djupare beroende på fastighetens läge och markens beskaffenhet.

– Vi borrar tills vi når rätt garantivolym som ligger på 2 400 liter per dygn som är lika med 100 timliter, säger Fredrik Enholm.

 

Annons: