Miljögifterna i ekoäggen

Textstorlek:

I oktober läste jag i DN en debattartikel om ekoägg med rubriken ”Ekoäggen en nitlott för konsumenter”. Att de som köper ekologiskt, får betala dyrt för det, kan man konstatera i livsmedelsaffärerna. Dubbla priser mot vanliga är bortemot standard.

Rekordet noterade jag för en tid sedan. Då gällde det avokado. Det fanns vanliga, som kostade 25 kronor för två. I hyllan över fanns ekologiska med priset 39,50 kronor för en. Det var ett extremfall, men den som vill handla ekologiskt får antingen snåla eller acceptera att lägga mer i hushållskassan.

För ett antal år sedan var de dyra livsmedlen ofta förekommande i debatten. Nu vet jag inte, när jag senast kunde se något om det. Vad kan det bero på? Kan det möjligen vara så att om livsmedelspriser redovisas, då skulle de ekologiska produkternas priser komma i rampljuset. Naturligtvis får alla lägga pengar på vad de vill, men man kan hoppas att låginkomsttagare handlar efter vad de har råd med. Att odla ekologiskt är en nisch i den samlade livsmedelsproduktionen och det har gett utkomstmöjligheter för de som är i den branschen och det är naturligtvis bra.

Men den ekologiska livsmedelsproduktionen måste, som allt annat, granskas och kritiseras och det kan förvisso ifrågasättas om det sker. Är det faktiskt inte så, att för många så är ekologiska livsmedel så självklart bättre, att det inte behöver diskuteras.

Den debattartikel jag började med,inleddes med orden ”Den offensiva propagandan från handeln och miljöorganisationer har handlat om att ekologisk produktion är mer eller mindre giftfri”. I debattartikeln hänvisas till larm från livsmedelsverket om höga halter av PCB och dioxiner, som finns i de ekologiska äggen. Livsmedelsverkets råd är att välja andra ägg eller kraftiget begränsa sin konsumtion av ekologiskt producerade ägg. De ägg, som har lägst miljö och klimatpåverkan, är de som kommer från höns i moderna inredda burar. Livsmedelsverket rapporterar att halterna av dioxiner och PCB är högre i ekologiska ägg än i andra ägg, enligt andra uppgifter tre gånger högre.

Att det är höga halter av dioxiner och PCB i de ekologiska äggen beror på att ekohöns utfodras med fiskmjöl. Andra värphöns utfodras inte med animala produkter. Jag blev överraskad när jag fick reda på detta, att just ekohöns och inte andra får foder med djur.

Att ekohönsen får fiskmjöl beror på att de inte annars får i sig tillräckligt med proteiner. Om de inte får det, tappar de fjädrar och det blir inte många ägg. De som brukar protestera mot det används foder producerat av djur, vid djuruppfödning har inte hörts av i det här fallet. Andelen ekologiska höns ökar och därmed förbrukningen av fiskmjöl.

På grund av okunskap och ideologisk förvillelse är det många kommuner som kräver att ekologiska livsmedel skall användas i kommunala kök.

När det gäller synen på bra livsmedel är det tyvärr andra faktorer än förnuft och kunskap som styr. Det är alltför många som utser sig själva till experter på detta område.

Det bör ställas krav på att fiskmjöl inte får användas vid ekologisk äggproduktion
– Att det är svårt att veta om Donald Trump är fräckt galen eller bara galen

Gerhard Olsson