Flera nyanställningar

Anders Repfennig i byggnaden där den tidigare lettiska verksamheten inryms. Allt står klart i januari. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

I dessa tider när uppsägningsbeskeden duggar tätt är det förstås roligt när företag nyanställer. Så är det med Euromaint, på CV-området i Örebro. En verksamhet som tidigare funnits i Lettland flyttar tillbaks till Örebro och då krävs 15 nyanställda.

Som vi berättade om förra veckan är det numera nya ägare till Euromaint AB. Det ägs nu av fonden SSVP, som förvaltas av Orlando Nordic.

Det har varit mycket tal om CV-området den senaste tiden, de Centrala Verkstäderna som det hette när SJ här i början av 1900-talet förlade sin reparationsenhet. Jernhusen, som äger byggnaderna, har visat planer på hur framtiden kan se ut med nybyggnation av bostäder och ombyggnation av före detta järnvägslokaler.

Bostadsbolag står i kö för byggnationer och Region Örebro län vill även de göra anspråk på närliggande ytor. Men att Euromaint skulle försvinna härifrån är det inte något tal om. Åtminstone inte inom den närmaste framtiden.

– Det vi har gjort är att vi komprimerat området och våra byggnader, vilket blir ett mer effektivt sätt att arbeta på. Administrationen, till exempel, sitter numera i samma byggnad som verksamheten, säger enhetschefen på Euromaint Örebro, Anders Repfennig.

Därigenom får man snabbare och lättare kontakt med verkstadsgolvet och personalen där, alla måste känna pulsen och ansvara för sin del av leveranserna.

– Vi minskar våra ledtider och omsätter lagret snabbare.

Örebroenheten är egentligen navet bland alla de 14 Euromaintföretag som finns i landet. Hit skickas tågdelar som här lagas och underhålls, och som sedan skickas tillbaka för montering på respektive fordon.

En ny verksamhet, eller kanske vi ska säga nygammal, är den som för tio år sedan flyttades till Lettland, men som nu kommit tillbaka igen.

Vad rör det sig om för verksamhet?

– Det handlar om underhåll och reparation av stötdämpare och bromsdelar som vi byter ut på fordonen. Men i takt med kraven på minskade ledtider har Lettland blivit för avlägset.

Ledtid är alltså den tid som går från det att en process startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte. I det här fallet beställning av reparation och leverans av komponenten.

En ytterligare anledning till Lettlandflytten var att det då också fanns en tanke på etablering på den baltiska marknaden. Dock något som inte blev lika framgångsrikt som man hoppats på.

– Viss personal som då var med att starta upp i Lettland finns fortfarande kvar här i företaget i Örebro, vilket har gjort det hela enklare. Under tiden har de tjänstgjort på andra avdelningar, men söker nu tillbaka.

Hur långt är gånget med flytten till Sverige?

– Vi har flyttat ungefär 80 procent av verksamheten. I början av januari ska allt vara uppstartat i Örebro, och kvar i Lettland är bara att avsluta några projekt.

– Redan i oktober gick vi ut till bemanningsföretag och efterlyste 15 stycken personal till uppstarten i januari. Så vi har rekryterat successivt under den tiden. De flesta är från Örebroregionen.

Behöver det nyanställas till några andra verksamheter i Örebro?

– Vi har tagit över underhållet för pendeltrafiken i Stockholm tillsammans med MTR, vilket innebär att vi får större volymer här. Det har också inneburit en del rekryteringar.

– Vi har varit i Norge och besökt NSB och en upphandling av underhåll är på gång, vilket vi kommer vara med på. Detta kan också föranleda nyanställningar i framtiden, vilket vi självklart hoppas på.

En mindre trafikverkstad finns också i Hallsberg, som är kopplad till Euromaint Örebro. Det ser Anders som en styrka eftersom man kan låna personal av varandra vid behov.

Förra veckan blev det klart att den nya verksamheten med underhåll av pendeltrafiken kommer rymmas under ett nybildat bolag med namnet Emtrain. Ägare till lika delar är Euromaint och MTR.

Länsposten får en liten rundvandring tillsammans med Anders Repfennig. I den stora boggihallen är verksamheten i full gång och här har ett nytt hjälpmedel introducerats.

– Det är en så kallad Hedindragare, som trådlöst transporterar de 13 ton tunga underredena. Tidigare hade vi en transportfärja som gick på räls tvärs över lokalen. Den rälsen är helt nyligen överlagd med cement nu.

Dessutom finns här ett nytt måleri och en automatiserad slungbläster där man blästrar boggidelarna. En ny svetsanläggning finns också.

Ett stort centrallager finns på enheten i Örebro, som försörjer alla Euromaints verkstäder.

Alla de här nyheterna har gjort Euromaint Örebro till ett synnerligen konkurrenskraftigt företag och man har lyckats i sitt mål att minska ledtiderna.