Dags för fred på jorden?

Textstorlek:
Annons:
Kommer stundande helger med fred till Aleppo och till folken i Syrien, Irak och övriga länder i Mellanöstern? Det är en innerlig önskan hos många världen över. Tyvärr ser det inte så ljust ut.
Den arabiska våren övergick i höst och krigsvinter. ”En mänsklig härdsmälta” kallade FN de massakrer, avrättningar och bombningar som diktatorn Assads regeringsstyrkor med ryskt stöd genomfört. Syftet var inte enbart att befria Aleppo från IS och terrorister utan även att kväsa all legitim opposition mot skurkregimen i Damaskus.

Konflikten är en del i ett stormaktsspel. Ryssland har en värdefull allierad i Syrien, där man har sin viktigaste örlogsbas vid Medelhavet. Samtidigt krigar Saudiarabien och Iran genom ombud och företräder var sin sida i ett religionskrig mellan shia- och sunnimuslimer.

USA och EU har inte lyckats demokratisera länderna i regionen och FN:s säkerhetsråd blir handlingsförlamat när Kina och Ryssland ständigt lägger in sitt veto. Västmakterna har rätt i att obefintlig demokrati är ett av grundproblemen i regionen. Det finns bara en fungerande demokratisk stat, Israel, som trots det utstår missriktad kritik och oförskyllt får bära skulden för allt elände i området.

Utan folkstyre, rättsstat och mänskliga rättigheter kommer regionens konflikter inte att lösas. Men uppenbarligen var det naivt av USA och andra västländer att försöka forcera fram demokrati.
Nu kring ljusets högtider går tankarna osökt till de nejder där en av den västerländska kulturens grundpelare, det judiskt-kristna arvet, har sin början. Där och då tändes hoppet om en ny era med fred på jorden och respekt för varje individ.
Fram till dess att konflikten i Syren satte fart minskade antalet krig och konflikter i världen stadigt. Och mycket av det som plågat mänskligheten genom årtusenden pressades tillbaka: hunger, barnadödlighet, farsoter och tyranni. Fortfarande bidrar forskning, innovationer, handel och mänskliga strävanden till att göra tillvaron allt bättre på vårt klot. Detta får vi inte glömma när nyhetsinslagen fokuserar på elände och våld.
Samtidigt får vi inte blunda för de illdåd som pågår och de umbäranden som barn, kvinnor och män utsätts för. Vi kan alla göra en insats för att hjälpa och förebygga. Mångas bidrag till en hjälporganisation kan göra mycket! Till de förebyggande insatserna måste räknas att ta hand om sina nära och kära, inte minst i juletid, samt bistå utsatta. Att dessutom slå vakt om vårt folkstyre, vår frihet och vårt oberoende, blir oskattbara insatser för att trygga en säker framtid.
Tack för uppmärksamheten under 2016! Vi möts i spalterna 2017! God jul och gott nytt år!
Bo Höglander
Annons: