Målet – 100 procent miljövänlig kollektivtrafik inom tre år

Vi åker klimatsmartare

Den kollektiva länstrafiken drivs allt mer med miljövänliga drivmedel. Målet är 100 procent. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Kollektivtrafiken i länet blir allt klimatsmartare.
– Hösten 2019 ska 100 procent av länstrafiken köras på kilmatsmarta drivmedel, säger regionrådet Jenny Steen (MP).

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har räknat ut att andelen kollektivtrafik, som i våra regioner och landsting körs på klimatsmarta drivmedel, har ökat markant.

Sedan 2009 har den klimatsmarta andelen kollektivtrafik nästan fördubblats.

Idag drivs inte mindre än 76 procent av denna trafik, i snitt i landet, med klimatsmarta drivmedel. Mätningen avser förra året, och som jämförelse kördes år 2009, endast 40 procent av kollektivtrafiken med förnybara drivmedel. Längst fram ligger

man i Kronoberg där hela 99 procent av kollektivtrafiken drivs med förnybart. I Blekinge 96 procent.

Tanken är att vara med och bromsa klimatförändringar, och den globala uppvärmningen, genom att minska koldioxidutsläppen från transporterna.

– Landsting och regioner visar att de vill vara med i framkant, säger Gunilla Glasare på SKL.

På Länspostens fråga hur stor del av vårt läns kollektivtrafik som drivs klimatsmart, så blir svaret, 61 procent.

Miljöpartiets Catrin Steen tillhör majoriteten i Region Örebro län. Hon säger så här vad gäller regionens ambitioner för kollektivtrafiken:

– För det första så är siffran 61 procent redan passerad med råge. Vi har en mycket snabb utveckling på det här området, och redan i detta nu är vi uppe på siffror nära 80 procent. Våra upphandlingar har fallit på plats extremt bra.

Men det är inget mot vad som väntar.

– Vårt mål är att hösten 2019 så ska 100 procent av länstrafiken drivas med miljövänliga drivmedel. Det enda som kan hindra oss att nå målet är om någon upphandling fallerar. Men det tror jag inte blir fallet.

Om dettar råder, enligt Catrin Steen, i stort sett politisk enighet från både majoritet och opposition.

– Ja, faktiskt. Inga tycker det är dåligt att nå målet. Så långt vill alla vara med. Sedan kan det skilja på detaljer.

– Över huvud taget har vi ett ambitiöst miljöprogram för regionen. Vi ligger långt framme när det gäller att fasa ut oljan.

Centerpartiets oppositionsråd i Region Örebro län, Torbjörn Ahlin, vill sätta fart på biogastillverkningen i länet, för att utvinna ännu mer klimatsmart drivmedelsmängd.

– Jag har en inte besvarad motion om att vi måste få till en regional biogasstrategi. Det drivmedlet bör produceras i närområdet och det genom att vi tar till vara råvaran från soporna.

Det Ahlin syftar på är de tre anläggningarna vid återvinningarna i Atleverket, reningsverken i Örebro och Karlskoga.

– Här finns det mycket att jobba med, och på sikt få en ännu mer miljömässigt hållbar kollektivtrafik, samtidigt som produktionen tillför regionala arbetstillfällen.

I december kommer Region Örebro läns nya hållbarhetsprogram. Där kommer färdriktningen för regionen att stakas ut inom tre områden: Ekonomi, ekologi och socialt.