Regionarkiv med plats för 15 000 hyllmeter

Eva Lundberg visade några av alla de 11 000 hyllmeter arkivmaterial som finns i Region Örebro läns arkiv på CV-området. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Regionarkivet är relativt nytt där det ligger i en gammal byggnad på CV-området i Örebro. Här finns plats för 15 000 hyllmeter sjukhushandlingar, och just nu är man uppe i 11 000.

Ytan i Örebro som allmänt kallas CV-området, efter Centrala Verkstäderna, har öppnats de senaste åren. Sedan början av förra året kan man här också besöka Region Örebro läns arkiv, med massvis av gamla sjukhushandlingar.

– Tidigare hade vi vårt arkiv utspritt på flera ställen, bland annat på Eklundavägen och i Kvarntorp, säger Anna Ekström, chef för Regionarkivet.

Numera finns man i en gammal byggnad där man förr tillverkade presenningar, men som senare blev känd som NEH-huset, efter företaget som bland annat sålde sportkläder.

På Regionarkivet är man 18 anställda, varav sju enbart håller på med inskanning av journaler.

– Vi får in postlådor varje dag med patientjournaler som ska skannas in. Innan dess görs vissa förberedelser och efter skanningen en noggrann efterkontroll, eftersom det är viktiga uppgifter. Så efter några timmar kan respektive läkare se journalen i sin dator, berättar Anna.

Mellan 1986 och 2010 mikrofilmade man även journalerna och apparater för dessa finns ännu kvar.

– Men gamla pappersjournaler blir fortfarande bevarade trots inskanning och lagras i vårt arkiv, tillägger Eva Lundberg.

Hennes uppgift som arkivarie är också att åka ut till olika berörda verksamheter inom Region Örebro län och göra tillsyn, alltså att kolla upp så att man bevarar handlingarna rätt.

Många känner igen Eva från Stadsarkivet, där hon tjänstgjorde i hela 26 år.

– Det här är omväxlande på ett annat sätt och dessutom får jag åka ut i hela länet, från Hällefors till Askersund, säger hon.

Anna och Eva visar runt i de fräscha lokalerna och man kan tro att huset är nybyggt. En stor matsal finns för de anställda, med ett långbord som går åt för att ibland samla ”de aderton”.

– Vi har dessutom ett konferensrum där olika verksamheter kan få hyra in sig. Nyligen har vi haft hudkliniken här, samt sjukhusfysikerna, politiker och landstingsveteranerna. Vi har nog uppbokat till sommaren känns det som, upplyser Eva.

– Vi ordnar även studiebesök och har haft flera gymnasieklasser, men även föreningar och pensionärsgrupper, tillägger Anna.

Det finns också något som kallas för E-arkiv, där nio landsting samarbetar med olika arkivlösningar som man kommit fram till.

– Det känns ju onödigt att uppfinna hjulet två gånger och på detta sätt kan vi dra fördel av varandra, påtalar Anna.

Arkivbyggnaden har många stora fönster och släpper in mycket ljus. Härifrån kan de anställda dagligen följa utvecklingen av sjukhusområdet. Domäner som först bebyggdes 1892, med det nya länslasarettet som då tillkom utefter Svartån. Det är denna del som fortfarande allmänt kallas ”Gamla lasarettet”.

I ett av rummen pågår en film om Örebro läns landstings verksamhet 1945. Speakerrösten talar i mäkta imponerande ordalag och berättar om den fantastiska utvecklingen.

De som har varit med under hela resan kan verkligen tala om utvecklingen av sjukhusområdet här omkring, och som alltså fortfarande pågår i allra högsta grad.

– Här har vi också forskarrum och vi brukar ha 300 – 400 besök per månad, inte bara av studenter utan även släktforskare, informerar Eva.

Under denna Arkivets dag tar hon och hennes kollegor med besökarna på regelbundna guidningar och berättar om arkivet och historien.

Inte bara från landstingets startår 1863, utan även från tiden före lasarettet på Storgatan.

För än idag finns byggnaden på Storgatan 33 kvar, det som var lasarett mellan 1782 och 1892. I området kring nuvarande Klosterbacken har sjukvård bedrivits ända sedan medeltiden.

– Vi har faktiskt också patientjournaler helt öppna för allmänheten, eftersom de är över 70 år.